Pikant: CRvB-bestuur krijgt in rechtszaak ongelijk van… de CRvB

Het bestuur van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) leed een pijnlijke nederlaag in de eigen zittingszaal. De hoogste rechter op het gebied van onder meer ambtenarenzaken schrapte het door het bestuur aan CRvB-medewerkers opgelegde verbod op bijklussen in de eigen rechtsgebieden.

Delen:

CRVB_highRes-1e214d59
foto: de Rechtspraak

Gerechtsauditeurs en juridisch medewerkers van het CRvB ontvingen vorig jaar maart een mail van het bestuur: vanaf 1 januari 2022 mochten ze alleen nog de nevenbetrekking van rechter-plaatsvervanger, lid of voorzitter van een bezwaaradviescommissie uitoefenen als ze daarin níét te maken kregen met besluiten die in hoger beroep bij de CRvB zouden kunnen belanden. Voor wie al een dergelijke functie had kwam er een overgangstermijn.

Publiek vertrouwen

Tot 1 januari 2022 gold als vaste gedragslijn dat gerechtsauditeurs bij de CRvB niet werden ingezet bij zaken van het overheidsorgaan waarbij zij via hun nevenbetrekking betrokken waren. Er hebben zich nooit problemen op dit gebied voorgedaan. Met de aanscherping van het beleid beoogde het bestuur het publieke vertrouwen in de rechtspraak te handhaven door iedere twijfel aan de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en integriteit van de CRvB te voorkomen.

Te beperkend

Een aantal gerechtsauditeurs maakt bezwaar tegen het nieuwe beleid. Zij vinden onder meer dat het besluit van het bestuur beperkender is dan (wettelijk) is vereist. Twee van de bezwaarmakers zijn lid van gemeentelijke bezwaaradviescommissies. Daarvan mogen ze van het bestuur ook na 1 januari 2025 deel blijven uitmaken, maar alleen op voorwaarde dat zij daar dan geen zaken meer behandelen die in hoger beroep bij de CRvB terecht kunnen komen.

Staatsraden

Hun bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard door het bestuur, waarna de gerechtsauditeurs in beroep gaan. En ja, dat moet in dit geval bij het CRvB, als hoogste rechter op het gebied van ambtenarenzaken. Tijdens de zitting staan de gerechtsauditeurs tegenover Takvor Avedissian en Judith Boeree, president respectievelijk rechterlijk bestuurslid van de CRvB. Zij verschijnen overigens niet voor directe collega’s; het geschil wordt behandeld door drie raadsheer-plaatsvervangers: Conny van Altena, Mieke van Diepenbeek en André Verburg, in het dagelijks leven alle drie staatsraad.

Onevenredig beleid

Zij geven in hun uitspraak het bestuur van de CRvB ongelijk. Het beleid van de CRvB in de bestuursbeslissing is onevenredig in verhouding tot de ermee te dienen doelen, luidt het oordeel. Het is niet geschikt om het publieke vertrouwen in de rechtspraak van de CRvB te handhaven; zo kom je er als belangstellende niet zonder nader onderzoek achter of een gerechtsauditeur in een nevenbetrekking wel of geen betrokkenheid heeft bij zaken die op het gebied van de CRvB liggen.

Onvoldoende gemotiveerd

Bovendien heeft het bestuur van de CRvB volgens de raadsheren onvoldoende gemotiveerd waarom het nieuwe beleid noodzakelijk was, en waarom een minder vergaande regeling niet genoeg was. “Dit laatste klemt vooral omdat het beleid een verdergaande beperking betekent van het recht op vrije arbeidskeuze van gerechtsauditeurs en omdat daarmee wordt teruggekomen van de eerder verleende toestemming een nevenbetrekking bij een bezwaaradviescommissie te mogen vervullen.” De toestemming voor het vervullen van de nevenbetrekkingen van de gerechtsauditeurs na 1 januari 2025 is ten onrechte ingetrokken, aldus de CRvB.
Het bestuur van de CRvB wordt veroordeeld in de proceskosten van de gerechtsauditeur die zich liet bijstaan door een advocaat.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven