Partnerbijdrage van

Project DT: de status en de impact voor de advocatuur op korte termijn

Het project DT, ook wel bekend als Project Digitaal Procederen, heeft als doel om het juridische proces in Nederland te moderniseren en te digitaliseren. Het project streeft ernaar om papieren procedures te vervangen door een efficiënt en digitaal platform. Hierdoor kunnen betrokken partijen elektronisch communiceren, documenten indienen en zaken behandelen. Clip Consultants houdt de ontwikkelingen voor u in de gaten. Onze visie? Project DT is in de eerste stappen niet zo heel spannend (gelukkig maar, er is van KEI geleerd).

Delen:

Project DT versus project KEI

Het project DT bouwt voort op het eerdere project KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Hoewel beide projecten tot doel hebben om de digitalisering van de rechtspraak te bevorderen, zijn er enkele verschillen tussen beide initiatieven. Het belangrijkste verschil is de aanpak. Het project KEI richtte zich voornamelijk op de digitalisering van de civiele- en bestuursrechtelijke procedures, terwijl het project DT een bredere scope heeft en zich uitstrekt tot alle rechtsgebieden, inclusief strafrecht.

Een ander verschil ligt in de technische infrastructuur. Het project KEI koos voor een centraal systeem waarin alle procesinformatie werd opgeslagen. Het project DT daarentegen, maakt gebruik van moderne technologieën zoals webservices en API’s om de uitwisseling van informatie tussen verschillende systemen mogelijk te maken. Hierdoor kunnen betrokken partijen gebruikmaken van hun eigen systemen en applicaties, wat de flexibiliteit en snelheid van het ontwikkelen bevordert.

Tot slot heeft het project DT geleerd van de ervaringen en lessen uit het project KEI. Er is aandacht besteed aan een zorgvuldige planning (met kleine, simpele stappen), communicatie en betrokkenheid van alle belanghebbenden, zoals rechtbanken, advocaten, gerechtsdeurwaarders en burgers. Dit alles om de implementatie van het project soepeler te laten verlopen.

Kortom, het project DT bouwt voort op de fundamenten van het project KEI, maar heeft een bredere scope, maakt gebruik van moderne technologieën en houdt rekening met de geleerde lessen om de digitalisering van de Rechtspraak in Nederland verder te bevorderen.

De eerste stappen

De koppeling (Aansluitpunt Rechtspraak) voor de interactie met de Rechtspraak is redelijk rechttoe-rechtaan. Niets dat wij niet kunnen bouwen. Om eerlijk te zijn, is deze eerste stap zelfs simpel te noemen. Gebruikers dienen in de eerste stap documenten in te dienen en documenten op te halen.

Kortom, er wordt begonnen met documentuitwisseling via de koppeling tussen softwarepakketten van kantoren en de Rechtspraak. Op die manier kan van het mailen, of per post sturen van documenten, worden afgestapt. Gebruikers krijgen vervolgens een notificatie als er binnen de zaak nieuwe spullen zijn aangeleverd, bijvoorbeeld door de wederpartij.

Project DT vanuit DMS (CCdms)

Dit project is technisch veel minder complex dan het project KEI. Zodra we bericht hebben van de Rechtspraak dat de ‘sandbox’ klaarstaat om te testen, gaan wij direct aan de slag met het bouwen en testen van de koppeling. Wat precies de specificaties gaan zijn, is nog onduidelijk. Denk hierbij aan mogelijke certificaten, welke metadata moet worden meegenomen etc. Daarover legt de Rechtspraak de komende periode een ei. We verwachten dat we op zijn vroegst einde van het jaar deze koppeling kunnen ontwikkelen en testen. Dat betekent dat documenten vanuit CCdms met een API-koppeling in de vorm van een PDF worden ingestuurd.

Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien? U selecteert in CCdms de documenten die u wilt versturen. Deze worden automatisch gebundeld en als PDF ingestuurd. Het maximum is nu gesteld op 25 MB. Doordat sommige dossiers groter zijn, wordt ook dit momenteel door de Rechtspraak onder de loep genomen. Kortom, er liggen enkele openstaande vragen bij de Rechtspraak. Zodra deze duidelijk zijn, gaan wij vliegensvlug aan de slag.

We keep you posted!

Nancy van Doren Consultant en Support Clip Consultants

Delen:

De Lexxyn Groep verenigt diverse ICT-dienstverleners in de juridische sector. Door hun specifieke ervaring zijn zij uitstekend op de hoogte van uw bedrijfsprocessen en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven