Raad van State: meer tegendruk is nodig in wetgevingsproces

Als het aan de Afdeling advisering van de Raad van State ligt ondergaat het wetgevingsproces een flinke onderhoudsbeurt. Aanbevelingen daartoe zijn al gestuurd naar de demissionaire minister-president. Nieuwe wetten moeten ook worden getoetst op ‘doenbaarheid’.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Raad van State: wetgevingsproces voortaan anders organiseren - Mr. online
Raad van State

Aanleiding voor de voorgestelde koerswijziging zijn de recente rapporten van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties. Beide tonen aan dat het ontbreekt aan een integrale benadering van beleid, wetgeving en uitvoering.

Tegendruk

Daarvoor is op elk departement een effectieve invulling van de centraal belegde verantwoordelijkheid voor het wetgevingsproces van belang. De secretarissen-generaal zouden de ‘tegendruk’ voor een evenwichtig wetgevingsproces binnen hun eigen departement moeten bevorderen, in directe verbinding met de directeuren wetgeving en juridische zaken, als chief legal officers.

Wetgevingstoets

Ook is het tijd voor een nieuw wetgevingsbeleid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het wetgevingsbeleid en voor de centrale wetgevingstoets op rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit. Voor de centrale wetgevingstoets zijn heldere uitgangspunten nodig. Zo moet de noodzaak van nieuwe wetten overtuigend worden aangetoond. Ook moeten nieuwe wetten worden getoetst op uitvoerbaarheid en ‘doenbaarheid’ voor burgers en uitvoeringsorganisaties. Met ‘doenbaarheid’ munt de Afdeling advisering een nieuwe term.

Uitvoeringsorganisaties

Volgens de Afdeling advisering zouden uitvoeringsorganisaties een eigen rol en plaats moeten krijgen in het wetgevingsproces, vooral voor een realistische inschatting van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van wetgeving. Uitvoeringsorganisaties, beleidsmakers en wetgevingsjuristen zouden op de departementen moeten samenwerken in multidisciplinaire teams. Ook ná invoering van nieuwe wetgeving is permanente monitoring noodzakelijk van de (onvoorziene of ongewenste) effecten.

‘Wat’-vraag

Verder stelt de Afdeling advisering voor om in het regeerakkoord alléén te omschrijven welke problemen moeten worden aangepakt en welke doelen moeten worden bereikt, en ook de (politieke) randvoorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen (de ‘wat’-vraag). Zo kan beter worden onderzocht of daarvoor regelgeving nodig is of dat een andere aanpak meer in de rede ligt (de ‘hoe’-vraag).

Medewetgever

Tot slot vraagt de Afdeling advisering aandacht voor de positie van de Tweede en Eerste Kamer. Het is ‘dringend gewenst’ dat zij als medewetgever meer tijd en aandacht besteden aan het behandelen van wetsvoorstellen en de gevolgen daarvan voor de uitvoering.

Klik hier voor de volledige tekst van de aanbevelingen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top