‘Waar is rechtspraak nodig’ volgens rechters en officieren

Delen:

2 augustus Rechters en officieren denken grDe Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft de commissie die de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart uitvoert een referentiekader aangeboden. ‘Nabijheid’ is een belangrijk thema, maar wat het precies inhoudt is nog niet duidelijk.

De Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK) regelde dat met ingang van 1 januari 2013 het aantal rechtbanken zou afnemen van negentien naar elf, en het aantal gerechtshoven van vijf naar vier. De HGK zou na vijf jaar worden geëvalueerd. De commissie, onder voorzitterschap van Henk Kummeling – voorzitter van de Kiesraad en hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht – rondt haar evaluatie vóór 1 januari 2018 af.

De NVvR heeft alvast een ‘referentiekader’ opgesteld, het startpunt voor een verdere dialoog over de rechtspraak en het locatiebeleid van de Rechtspraak. Dit is tot stand gekomen nadat de vakvereniging van rechters en officieren van justitie in mei en juni verschillende hoorzittingen op rechtspraaklocaties in het hele land heeft gehouden.

Tijdens deze hoorzittingen stond de vraag ‘Waar is rechtspraak nodig?’ centraal. Met behulp van ruim 175 vertegenwoordigers van onder meer maatschappelijke en patiëntenorganisaties, gemeenten, vakbonden, werkgeversorganisaties, de advocatuur en leden van de rechterlijke macht zijn inzichten verkregen. Daaruit bleek dat ‘nabijheid van rechtspraak’ een belangrijk thema is. De NVvR wil met het referentiekader onderzoeken wat ‘nabijheid’ precies inhoudt en of dat overal in Nederland hetzelfde wordt ervaren.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven