Partnerbijdrage van

Woordvolgorde

Om juridische teksten te vereenvoudigen zou je 'makkelijke' woorden kunnen gebruiken. Doeltreffender echter is om een goede Engelse zinsbouw aan te houden. En dat is al moeilijk genoeg. Geïllustreerd met 'real-life' voorbeelden leest u hierover in de nieuwste Branch Out Legal English Blog.

Delen:

‘Makkelijke’ woorden gebruiken. Dat is vaak een van de meest voor de hand liggende oplossingen die mensen geven om juridische teksten te vereenvoudigen. Denk maar eens aan de redelijk geringschattende term: ‘Jip-en-Janneke-taal’. Veel onderzoek wijst echter uit dat meer aandacht aan zinsopbouw, zinslengte en zinsstructuur van een veel groter belang is voor het begrijpen van (juridische) teksten. Vandaag aandacht voor de woordvolgorde in het Engels.

Zoals veel andere talen heeft een ideale Engelse zin de volgorde SVOMPT, ofwel: Subject-Verb-Object-Manner-Time (onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp-manier-tijd). Als een van de weinige talen kan je in het Nederlands heel makkelijk met O, of M, of T beginnen. En áls je dat doet, keer je de volgorde van S en V om: “De man kocht het huis voor € 100 gisteren” (= SVOMPT). Maar als je de zin begint met O, M, P of T, dan krijg je ook de volgorde V-S: “Gisteren kocht de man het huis voor € 100” (TVSOP). In het Engels kán je natuurlijk wel een zin met Yesterday beginnen, maar dat is tamelijk ongebruikelijk, en alles wat ongebruikelijk is, leidt af van een onmiddellijk en moeiteloos begrip van een tekst. Doe dat dan alléén als u specifiek wil benadrukken dat het Yesterday was! Meer over SVOMPT? Klik hier en hier

Bovendien volgt er in het Engels altijd een komma ná het eerste woord, of de eerste woorden, als dat dat eerste woord niet het Subject is: (Yesterday, the man bought the house for € 100). Waarschijnlijk om te laten zien dat er iets bijzonders aan de hand is, en dat leidt dan weer opnieuw af van onmiddellijk en moeiteloos begrip van een tekst.

Natuurlijk zijn er een paar uitzonderingen op die regel. Die uitzonderingen zijn er vooral om een tekst te laten ‘vloeien’. Het is gebruikelijk om een zin te beginnen met verbindingswoorden (bijv. However, Despite, Therefore etc.) of bijwoorden die een mening of een gevoel weergeven (bijv. Luckily, In my opinion etc.). Maar ook hier laat je die volgen met een komma zodat het Subject aan de beurt is. In my opinion, they should be more realistic / Luckily, I was able to…).

Als je je zoveel als mogelijk aan de SVOMPT-regel houdt (en dus het Subject zo dicht mogelijk tegen de Verb aanplakt, dan vermijd je ook al die ingebedde zinnetjes die met if beginnen (en dat geldt zeker ook voor het Nederlands). The Court may, if it considers that the applicant has satisfied the requirements, award compensation. Maak daar liever: The Court may award compensation, if it considers that the applicant has satisfied the requirements van.

De enige keer dat je de verbinding tussen S en V verbreekt is met bijwoorden van tijd of frequentie die zich tussen S en V wringen: I always take the train on Monday / I never watch football. En dan weer ná het werkwoord als dat werkwoord een vorm van to be is: He is never late for a meeting. Als er meerdere werkwoorden zijn, dan dat bijwoord tussen de werkwoorden zetten: They have always been a reliable partner / They have also been working on a new contract.

Er is natuurlijk nog veel meer te zeggen over zinsconstructies en woordvolgorde en dat zullen we op deze plek vast nog wel doen. Maar als iedereen de bovenstaande adviezen ten harte neemt, dan komen vast veel minder vaak de zinnen tegen die we in onze laatste Legal English Writing Skills-training tegenkwamen:

 • As a result I do not communicate in English during my studies very often.
  Maak daar liever van: As a result, I rarely/seldomly communicate in English.
 • Also, I struggle with writing short and to-the-point sentences.
  Maak daar liever van: I also struggle with writing short and to-the-point sentences.
 • Currently I am exploring the possibility to…
  Maak daar liever van: I am currently exploring the possibility to…
 • In high school I was taught Dutch, English, German, French and Latin.
  Maak daar liever van: I was taught Dutch, English, German, French and Latin In high school.
 • Luckily they gave me a job, and over the past twenty years I have been working as an attorney at … with a great deal of pleasure.
  Maak daar liever van: Luckily, they gave me a job, and I have been working as an attorney at … with a great deal of pleasure over the past twenty years.
 • My weakness certainly is that I do not always know if I succeed…
  Maak daar liever van: My weakness is certainly that I do not always know if I succeed …
 • In conclusion, I briefly would like to address my strengths and weaknesses regarding drafting documents in English.
  Maak daar liever van: In conclusion, I would briefly like to address my strengths and weaknesses regarding drafting documents in English.
 • I think for at least 50% of the work I do, I need to write in English.
  Maak daar liever van: I think I need to write in English for at least 50% of the work I do.

Natuurlijk zal iedere Engelssprekende begrijpen wat u bedoelt. De vraag is zelfs of het wel ‘goed’ of ‘fout’ is (lees hier de blog van vorige week), maar het is allemaal ‘ongebruikelijk’, het wijkt af van de norm. En alles wat ongebruikelijk is, leidt af. En alles wat afleidt, staat een onmiddellijk en moeiteloos begrip van de tekst in de weg.

Delen:

Branch Out verzorgt trainingen op het gebied van vaardigheden in het Engels voor juridische professionals. Branch Out werkt met het uitgangspunt dat ‘taal’ niet…

Meer berichten van partner

Andere interessante artikelen uit dit thema:

Scroll naar boven