Zakelijk mediator moet juridische kennis hebben

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Shutterstock

Een zakelijke mediator moet juridische kennis hebben, zijn aangesloten bij een mediatorsverbanden als de Mediationfederatie Nederland (MfN) of het International Mediation Institute (IMI) en ervaring hebben in het bedrijfsleven. Dat zijn de conclusies van het onderzoek ‘Kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation’ dat is uitgevoerd door de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven, in samenwerking met het Montaigne Centrum voor Rechtspraak en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.

De centrale vraag van het onderzoek was: “Wat zijn op basis van de praktijkervaringen van de rechters, advocaten en bedrijven de behoeften aan en de mogelijkheden voor zakelijke mediation in Nederland?” Aan de enquête hebben 113 advocaten, 62 handelsrechters en 93 professionals uit het bedrijfsleven meegewerkt.

Sturend

Zowel advocaten als bedrijven vinden ervaring als zakelijk mediator belangrijk.  Verder blijkt dat advocaten en bedrijven voorstander zijn van een pro-actieve en ‘sturende’ mediator; een mediator die stevig de regie in handen neemt, zich zo nodig tegenover partijen uitlaat over kansen en risico’s, of met een mediator proposal komt om de vooruitgang te bespoedigen.  Advocaten en bedrijven blijken het niet moeilijk te vinden om een goede mediator te vinden.

Snelheid is een groot pluspunt van mediation, net als de mogelijkheid tot behoud of verbetering van de relatie. De kans van slagen van mediation is groot. Zowel advocaten als bedrijven rapporteren een slagingspercentage in de orde van grootte van 75 procent. “Op grond hiervan zou men verwachten dat zakelijke mediation een sterke groei doormaakt,” stellen de onderzoekers. “De vraag is dan ook waarom het tot nu toe niet gelukt is om een doorbraak te bereiken zodat zakelijke mediation een volwaardig, vanzelfsprekend en vaak gebruikt onderdeel van het gebruikelijke systeem van geschiloplossing wordt.”

Gelijk hebben

Een mogelijke oorzaak is dat mediation voor advocaten vaak financieel minder gunstig uitpakt dan een procedure. Ook valt op dat meer dan de helft van de bedrijven aangeeft dat zij sommige zaken liever willen uitprocederen omdat zij willen laten vaststellen dat zij het gelijk aan hun kant hebben. “De vraag is of partijen altijd een juist beeld
hebben of krijgen van hun gelijk en wat het betekent om dat te halen,” stellen de onderzoekers.

Het zou volgens hen goed kunnen dat voor een doorbraak van zakelijke mediation in Nederland een externe impuls nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van wetgeving, of het ontmoedigen van gerechtelijke procedures.  Dit is ook de ervaring in andere landen waar mediation de gebruikelijke eerste stap voor het oplossen van geschillen is. In zo’n opt-out systeem moeten partijen actief actie ondernemen als zij géén mediation willen toepassen. In Nederland geldt daarentegen een opt-in systeem waarbij partijen actief actie moeten ondernemen voor mediation.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top