Partnerbijdrage van

Aandacht loont

‘Aandacht loont’. Dat motto zit sinds een paar jaar in het DNA van GGN: aandacht voor oplossingen en innovaties die zowel de (debiteur)klanten als de opdrachtgevers van GGN ten goede komen. Vanuit dat idee brachten Matthijs Brekelmans (gerechtsdeurwaarder, ambtelijk toezichthouder en KBvG-ambassadeur) en Daniël van ’t Wel (lean consultant) een project tot bloei, waarbij de gemiddelde opbrengst van een auto, die na beslaglegging geveild wordt, 97% van de handelswaarde bereikt. Voorheen was dit 47%. Met dit project won GGN de allereerste PROP-award van de KBvG. We spraken met Matthijs en Daniël en CEO van GGN John Nooteboom over de totstandkoming van deze innovatie.

Delen:

Aanleiding voor het project was de wijziging in wet- en regelgeving die per 1 april 2021 in werking trad met betrekking tot het beslag op motorvoertuigen. “Als een wet wijzigt, moeten de processen daarop aangepast worden. Dat realiseren we binnen GGN in projectvorm. We combineren ideeën, wettelijke kaders, en onze visie en strategie tot een gedegen proces dat past bij GGN en de wet- en regelgeving”, vertelt Daniël.

Gerechtsdeurwaarders zijn geen autoverkopers

Matthijs licht het waarom van het project verder toe: “Bij de herziening van het Beslagrecht wilden we er onder andere voor zorgen dat áls we beslagleggen op een auto de verwachte opbrengst de kosten echt overstijgen.” John benadrukt daarbij dat de beslaglegging en uiteindelijke verkoop van motorvoertuigen maar een klein deel van de werkzaamheden uitmaakt. Matthijs: “Uit analyse van de verkopen uit het verleden, werd duidelijk dat er nog een grote marge zat tussen de opbrengsten van een verkoop en de marktconforme handelswaarde van de auto. Vanuit het idee ‘aandacht loont’ wilden we daarmee aan de slag voor onze klanten en onze opdrachtgevers. John vult aan: “We zijn ons terdege bewust van het feit dat een beslaglegging van een voertuig een heftige maatregel is. Als dit dan ook nog leidt tot een zodanig lage opbrengst dat de debiteur-klant zijn schuld nog steeds niet heeft kunnen voldoen maken we onbedoeld het probleem alleen maar groter. De Debiteur-klant heeft dan én geen auto meer én nog steeds een schuld. Door ons nieuwe initiatief hebben we de opbrengst van het voertuig weten te verdubbelen. Ondanks de harde maatregel van beslaglegging op een voertuig, is de klant ermee geholpen als de verkoop meer oplevert. De schuld kan dan immers eerder worden afgelost, dus ook voor de opdrachtgever is dit een voordeel. Maar zelf zijn wij geen autoverkopers.”

Maximale opbrengst

Medio 2021 werd daarom een pilot gedraaid met BCA Autoveiling, vertelt Matthijs. Wat niet je core business is, kun je soms beter uitbesteden. De pilot was verrassend succesvol. Als een auto genoeg kan opleveren, wordt deze naar BCA vervoerd, gewassen en via BCA verkocht. De kosten hiervan worden deels aan GGN, deels aan de koper doorberekend. Is de auto niet meer genoeg waard om via BCA te verkopen, dan wordt deze op straat door de gerechtsdeurwaarder tegen opbod verkocht. Met de MarketPrice app biedt BCA altijd op afstand mee bij een verkoop op straat, waardoor een marktconforme prijs altijd de standaard is. Een verkoop wordt ook niet meer geannuleerd vanwege de afwezigheid van opkopers. Zo wordt altijd de maximale opbrengst gehaald.

Liever voorkomen dan verkopen

Tot het laatste moment krijgt de klant natuurlijk nog de gelegenheid om een betalingsregeling te treffen om de verkoop te voorkomen. “Dat is altijd ons uitgangspunt en daar helpen we graag bij”, zegt John. “Het doel van de beslaglegging is om de vordering te incasseren. Als dat lukt zonder de verkoop door te hoeven zetten, is dat de meest prettige oplossing voor iedereen”, vult Daniël aan. “Van de 5.700 beslagen die we vorig jaar hebben belegd, zijn er uiteindelijk maar 300 verkopen doorgegaan, dus we hebben heel wat verkopen weten te voorkomen. Door de nieuwe wet- en regelgeving kunnen we het beslag laten liggen totdat de klant alles heeft betaald. In de tussentijd kan de klant niets met het voertuig. Maar de beslaglegging wordt niet enkel gebruikt als pressiemiddel. We zorgen er altijd voor dat de verkoop, als die niet kan worden voorkomen, gerechtvaardigd is.

Ambtelijk toezichthouders

Een andere doelstelling van het project was om geen tuchtklachten te krijgen die te maken hebben met dit nieuwe proces. Dat zegt iets over de zorgvuldigheid van deze werkwijze. Hierdoor kan de gerechtsdeurwaarder dus integer zijn ambtelijke werkzaamheden uitvoeren, wetende dat de klant in het voortraject alle mogelijke kansen geboden heeft gekregen om de verkoop te voorkomen. “Met het invoeren van ambtelijk toezichthouders, waar Matthijs er één van is, zorgen we ervoor dat alle stappen in het proces zorgvuldig worden doorlopen en er geen stappen worden overgeslagen”, licht John verder toe.

Innovatie aanjakkeren

Ondanks dat de andere genomineerde, Meijerink Gerechtsdeurwaarders, ook een sterke casus heeft ingezonden, is het goed te begrijpen dat GGN de eerste KBvG PROP-award heeft gewonnen. PROP staat immers voor PRagmatische Oplossing met als drie beoordelingscriteria: maatschappelijke impact, originaliteit en doorzettingsvermogen, en doordachtheid. Innovatie is binnen GGN een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker in de huidige krimpende markt. Ook daarvoor geldt ‘aandacht loont’, volgens John. “Innovatie moet je een beetje aanjakkeren. We zitten tweewekelijks bij elkaar met een groep mensen uit de hele organisatie in een creatieve ruimte, telefoons uit, soms geholpen door een externe partij. Bij elk idee staan we stil bij de vraag: heeft het toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, onze debiteurklanten of onze collega’s? Als het idee een van die pijlers raakt, en het heeft een kans van slagen, dan is de uitvoering ervan de moeite waard.”

Snoepwinkel

Natuurlijk is het voor grote kantoren soms makkelijker om de ruimte te nemen voor zo’n denktank, maar ook als je zelf niet de mensen in huis hebt, zijn er kansen en mogelijkheden voor innovatie. Dat is goed te zien aan de andere inzending voor de PROP-award. Wat in elk geval bijdraagt, is intrinsieke motivatie. Op de vraag of de heren van GGN zelf ook iets met auto’s hebben, gaan de ogen schitteren en is het antwoord van Daniël: “Bij BCA voelde ik me als een kind in een snoepwinkel. Elke auto, nieuw of niet, heeft wel wat!”

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven