Partnerbijdrage van

Aantal klachten daalt, argumentatie beter

Het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders dat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders jaarlijks ontvangt, is gestabiliseerd. Vóór 2018 ontving de Kamer jaarlijks meer dan 1200 klachten. In 2018 en 2019 waren het er ruim 600. Het grootste gedeelte van de klachten mondde ook vorig jaar uit in een ongegrondverklaring. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, die belast is met de tuchtrechtspraak over de beroepsgroep.

Delen:

Aantal klachten daalt, argumentatie beter_

Sinds 2018 moet de indiener van een officiële klacht griffierecht betalen. “Dit heeft zienderogen een drempeleffect gehad op de indiener van een klacht”, vertelt Steffen Maayen, secretaris bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. “Mensen die geconfronteerd worden met de betaling van een schuld, reageren vaak uit boosheid. Het heffen van griffierecht biedt ze een mogelijkheid om iets langer na te denken over de situatie. Zo kunnen ze heroverwegen of de betaling van het griffierecht opweegt tegen de emoties die zij op dat moment ervaren.”

Ongegrond of niet-ontvankelijk

Net als in voorgaande jaren gingen ook in 2019 de meeste klachten over door gerechtsdeurwaarders gelegde (derden)beslagen, in rekening gebrachte kosten en de vaststelling van de beslagvrije voet. Het grootste deel van de ingediende klachten strandde al bij de (plaatsvervangend) voorzitter van de Kamer. “Die kon dan bijvoorbeeld al vaststellen dat de gerechtsdeurwaarder volgens de geldende regels heeft gehandeld. Of dat de klacht bij de gewone rechter thuishoort, bijvoorbeeld als het gaat om de hoogte van de beslagvrije voet. Een klein deel van de klachten werd ten slotte niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze te laat of niet door de juiste persoon is ingediend.”

De klachten die uiteindelijk wel door de Kamer werden behandeld, waren volgens Maayen over het algemeen beter onderbouwd dan de jaren daarvoor. “Je merkt dat de indieners steeds meer aandacht besteden aan de argumentatie, mogelijk vanwege de kosten van het griffierecht. Ook vond er relatief vaker verzet (beroep, red.) plaats. Bij verzet hoeft niet opnieuw griffierecht te worden betaald.”

Ondanks dat de klachten beter onderbouwd werden, werd het grootste gedeelte van de door de Kamer behandelde klachten ongegrond verklaard. In zaken die wel tot een gegrondverklaring leidden, zijn 17 waarschuwingen, 23 berispingen, 10 geldboetes en 3 schorsingen opgelegd. In 20 gevallen was er sprake van een gegrondverklaring zonder oplegging van een maatregel.

Vertraging weggewerkt

Nu het aantal binnenkomende klachten voor het tweede jaar flink lager ligt, zijn eerdere achterstanden bij de Kamer nagenoeg weggewerkt. “Daarentegen zorgt de coronacrisis er nu wel voor dat er geen zittingen kunnen plaatsvinden. Een deel van de zaken die door de Kamer moeten worden behandeld, schuift daardoor door naar 2021.”

Volgens Maayen hebben de bijkomende kosten voor het griffierecht een interessant bijeffect: “We merken dat we meer telefoontjes krijgen. Voor mensen een klacht indienen, willen ze eerst weten hoe het precies werkt en wat hun kansen zijn. Dat zien wij als Kamer als een positieve ontwikkeling. We geven weliswaar geen advies, maar kunnen in zo’n telefoongesprek mensen wel helpen om een goede afweging te maken.”

De stabilisatie van het aantal binnenkomende klachten en de betere voorlichting zorgen ervoor dat de Kamer haar processen de komende jaren beter kan inrichten. “Dat draagt uiteindelijk bij aan de doelstelling van tuchtrecht: de kwaliteit van de beroepsgroep bewaken en verbeteren.”

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven