Advocaat beschuldigt confrère van valsheid in geschrift: rectificeren

Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat advocaat Peter Keuchenius zijn beschuldigingen aan het adres van advocaat Hugo Smit moet rectificeren. Hij had hem verweten een overeenkomst te hebben vervalst.

Delen:

Advocaat beschuldigt confrère van valsheid in geschrift: rectificeren - Mr. online
Beeld: Mohamed Hassan/Pixabay

Het arrest is een spin off van een al langer slepende civiele kwestie. Hugo Smit staat twee partijen bij die al langer een conflict hebben met twee andere partijen, die worden vertegenwoordigd door Peter Keuchenius (Schenkeveld Advocaten) en Keje Molenaar. De partijen voeren over en weer procedures over een geldleningsovereenkomst uit 2015. Smit vordert namens zijn cliënten betaling; de wederpartij beweert dat de overeenkomst vals is. Uit de stukken (onder andere een Whatsapp-conversatie) blijkt dat – volgens Keuchenius – Smit de valse overeenkomst heeft opgesteld of zijn cliënten daartoe heeft aangezet. Er zou sprake zijn van antedatering, dus van valsheid in geschrift.

Liegende rechter

Smit kreeg vooral bekendheid in de zaak-Westenberg. In 2004 beschuldigde Smit rechter Westenberg ervan dat hij tijdens een procedure met advocaten had overlegd. Dat is niet toegestaan, maar Westenberg ontkende dat. In de jarenlange procedures die daarop volgden, kreeg Smit gelijk en raakte Westenberg bekend als de ‘liegende rechter’. Hij moest Smit een schadevergoeding betalen van ruim 1,4 miljoen euro. Over die affaire schreef Smit een boek.

Belangenafweging

In deze kwestie eist Smit dat Keuchenius die beschuldiging – deelneming aan een strafbaar feit – terugneemt, omdat deze onrechtmatig en onwaar is. De rechtbank Noord-Holland wees dat in eerste instantie af: de beschuldigingen zouden niet door Keuchenius zelf zijn gedaan, hij zou slechts zijn cliënten hebben geciteerd. Smit ging daartegen in hoger beroep. Het hof hanteert nu bij de belangenafweging enkele gezichtspunten: de aard van de uitlatingen, de ernst van de te verwachten gevolgen, het belang dat met de uitlatingen wordt gediend, de mate waarin de uitlatingen steun vinden in de feiten en de wijze van inkleding van de uitlatingen. Wat dat betreft gelden, aldus het hof, voor advocaten geen bijzondere regels.

Diffamerend

Voor de beschuldigde (Keuchenius) geldt volgens het hof een grote mate van vrijheid om op te komen voor de belangen van zijn cliënten en de woorden te kiezen die daarbij nodig zijn. Maar daaraan zitten wel grenzen. In dit geval vinden de uitingen van Keuchenius onvoldoende steun in de feiten. Zo’n beschuldiging tast de reputatie, eer en goede naam van Smit aan, en zijn volgens het hof diffamerend en onnodig grievend. Het belang om daarvan gevrijwaard te blijven weegt, volgens het hof, zwaarder dan het belang van Keuchenius om zijn standpunten naar voren te brengen in een procedure om daarmee zijn cliënten zo goed mogelijk bij te staan. Omdat Keuchenius niet inziet dat de uitlatingen voor Smit ernstig zijn, moet hij deze rectificeren.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven