Advocaten: minder optimistisch, meer belangstelling voor bedrijfsvoering

Delen:

Kleos benchmark advocatuur 2019

Kleine en middelgrote advocatenkantoren zijn minder optimistisch over de groei van de winst en de stijging van het aantal fee-earners, en hebben meer interesse in bedrijfsvoering. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek Kleos benchmark advocatuur 2019 dat door de Legal Sofware tak Wolters Kluwer is uitgevoerd onder 216 advocatenkantoren met minder dan 30 fee-earners.

“Wij zien dat het aantal deelnemers aan het onderzoek met bijna 50 procent is gestegen,” zegt Robert van Loon, managing director bij Wolters Kluwer Legal Software in Nederland. “Dat geeft aan dat veel meer kantoren het belangrijk vinden om resultaten te delen.”

Robert van Loon
Robert van Loon (Wolters Kluwer)

Het lijkt er volgens Van Loon op dat advocaten van nature liever met de inhoud bezig zijn dan met bedrijfsvoering. “De omzet en de winst zijn voor veel van hen meer een resultante van de inhoud. Daarin zijn wij Kleos geïnteresseerd. Onze software helpt advocaten bij de bedrijfsvoering.”

Continuïteit

Van Loon ziet dat kantoren die bewust bezig zijn met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door belemmeringen weg te halen, meer financiële ruimte creëren om te groeien. “Omdat mensen met elkaar praten over bedrijfsvoering: op welke klanten draaien we goed?, hoe verbeteren we onze ict, etc. Ook de continuïteit vaart er wel bij.”

Dat advocaten minder optimistisch zijn over groei van de winst en het aantal fee-earners, heeft volgens Van Loon vooral te maken met het economisch klimaat. “Niet dat ze dat zelf direct merken, maar meer doordat ze veel horen over economische onzekerheid en handelsoorlogen. Ze zijn voorzichtiger. Bovendien hebben veel kantoren meer moeite om goede mensen te vinden. Dat voeren ze ook aan als argument voor de lagere groeiverwachting.”

Wolters Kluwer deed dit onderzoek ook vorig jaar en wil het blijven herhalen om te zien hoe de interesse voor bedrijfsvoering zich ontwikkelt binnen de advocatuur. “We hopen dat advocatenkantoren iets meer gaan nadenken over bedrijfsvoering en iets meer handvatten krijgen om daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. En omdat we niet alleen onze kennis willen delen, maar ook willen stimuleren dat advocatenkantoren onderling kennis ophalen en delen, gaan we in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven rondetafelgesprekken organiseren voor kantoordirecteuren en advocaten.”

Gesprekken met klanten

De vraag is wel of advocaten met elkaar kennis willen delen, ze staan immers vaak tegenover elkaar. “Maar uit het onderzoek merken we dat bijna de helft wil meedoen aan zo’n rondetafelgesprek. Dat betekent dat je ook kennis wilt delen.” Dan kunnen vragen aan de orde komen als: ‘hoe kan het dat jij meer declarabele uren hebt dan ik’, en ‘hoe komt dat ik 2 assistenten per advocaat heb en jij 3’?”

Wolters Kluwer hoopt van de bijeenkomst te leren hoe Kleos verbeterd kan worden. “Dat doen we al door gesprekken te voeren met klanten, maar dit onderzoek helpt ons ook. Uiteindelijk helpt het onderzoek ons om ons product verder te verbeteren.”

Nichekantoren

Uit het onderzoek blijkt dat de groeiverwachting voor het komende jaar minder optimistisch is. Bij nichekantoren verwacht 6 op de 10 dat het aantal FTE’s en fee-earners gelijk blijft. Bij full-service kantoren verwachten 5 op de 10 kantoren dat dit aantal gelijk blijft, bij 1 op de 10 full-service kantoren verwachten ze zelfs een daling van het aantal FTE’s en fee-earners. Gekeken naar het aantal FTE’s zijn Randstadkantoren minder optimistisch (5 op de 10 verwachten dat het personeelsbestand gaat groeien) dan regiokantoren (6 op de 10 verwacht dat het personeelsbestand gaat groeien). Kantoren met meer dan 10 fee-earners verwachten een sterkere groei van het aantal FTE’s dan kantoren met minder dan 10 fee-earners.

Voorspelde vorig jaar nog 83 procent van de ondervraagden een winstgroei, dit jaar is nog maar 53 procent. Het aantal advocaten dat een winstdaling verwacht is gestegen: 9 procent in 2019 tegen 2 procent in 2018. Bij 25 procent van de Randstadkantoren veranderde een voorspelde toename van de winst in een voorspelling van stabilisatie: bij 6 procent is de verwachting van de winstgroei zelfs gewijzigd in een voorspelde afname.

Bij de regiokantoren veranderde in 17 procent van de gevallen de winstverwachting naar een stabilisatie van de winst. Bij 9 procent is de groeiverwachting van de winst zelfs gewijzigd in een verwachte winstdaling.

Klantenportefeuille

Gekeken naar de wijze waarop kantoren hun winst willen vergroten valt vooral op dat 28 procent van regiokantoren dit wil doen door het verlagen van de overhead. Slechts 13 procent van de Randstadkantoren kiest voor deze optie. Het uitbreiden van de klantenportefeuille en het schrijven van meer declarabele uren zijn voor beide type kantoren
de meest gekozen manier om de winst laten groeien.

Wat betreft procesverbetering zijn er geen grote verschillen tussen regio- en Randstadkantoren. Het grootste onderscheid zit in de visie en strategievorming. Onder de randstadkantoren wil 43 procent zich verbeteren op dit terrein, bij de regiokantoren is dat 50 procent.

Het verschil tussen de uurtarieven van de randstad- en de regiokantoren is verkleind ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door een toename van het gemiddelde uurtarief van kantoren uit de regio met 9 euro per uur, en een afname bij Randstadkantoren met 3 euro per uur.

Familierechtadvocaten

Het uurtarief van nichekantoren ligt gemiddeld 11 procent hoger dan dat van full-service kantoren. Het gemiddeld aantal declarabele uren per dag is ten opzichte van vorig jaar bij nichekantoren gedaald met 0,4 uur, bij full-service kantoren is deze juist gestegen met 0,4 uur. Dit zorgt, in combinatie met het stijgende uurtarief (+7 euro), voor een substantiële stijging van de omzet voor full-service kantoren.

Kantoren met 10 tot 19 fee-earners zijn het sterkst gegroeid qua uurtarief (+ 16 euro) én het aantal declarabele uren per dag (+ 0,2). Uit het onderzoek blijkt dat de hoogste uurtarieven worden gehaald in het arbeidsrecht en het bestuursrecht (350 euro), terwijl de personen- en familierechtadvocaten niet verder komen dan 230 euro. In het strafrecht worden de meeste declarabele uren gemaakt (gemiddeld 5,88 per dag). De ict-advocaten declareren de minste uren (4 per dag). Qua omzet zijn de insolventierechtadvocaten de winnaars. Een gemiddeld uurtarief van 227 euro leidt in combinatie met 5,46 declarabele uren tot een gemiddelde dagomzet van 1239 euro per advocaat.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven