Advocatuur en notariaat gaan onder gemoderniseerde sanctiewet vallen

In het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt het toezicht uitgebreid naar onder andere advocaten en notarissen. Hun wettelijke geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken als dat noodzakelijk is voor het naleven van sanctiemaatregelen.

Delen:

Depositphotos_238509670_Sancties
beeld: Depositphotos

De wet geeft regels over de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen. Het gaat om een herziening van de oude Sanctiewet 1977, maar omdat deze herziening nogal grondig is, is gekozen voor een nieuwe naam. De Wet internationale sanctiemaatregelen is onlangs in consultatie gegaan.

Meldpunt

In de wet wordt de oprichting van een centraal meldpunt voor sanctiemeldingen geregeld. Hier komen alle meldingen samen die op basis van de sanctieverordeningen moeten worden gedaan en vindt voorlichting, analyse en informatie-uitwisseling met overheidsinstanties plaats.

Bestuursrechtelijke handhaving

Naast strafrecht kan voortaan ook het bestuursrecht worden ingezet om schendingen van sancties te handhaven. Dit vergroot de mogelijkheden voor overheidsinstanties om naleving van sancties af te dwingen.

Uitbreiding toezicht

Een aantal groepen die al onder de Wwft vallen, zoals advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs, komen ook onder het toezicht van de nieuwe wet te vallen. Daardoor kunnen in de wet aangewezen toezichthouders hun bedrijfsvoering toetsen. Voor het notariaat is die toezichthouder het Bureau Financieel Toezicht, voor de advocatuur een  door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten aan te wijzen deken.
Het BFT en de aangewezen deken moeten erop toezien dat notarissen en advocaten geen diensten aanbieden die verboden zijn op grond van de Europese sanctieverordeningen, of medewerking verlenen aan het omzeilen daarvan. Ze moeten preventief toezichthouden, maar ook bestuursrechtelijk handhaven als er sanctieregels worden geschonden.

Doorbreking geheimhoudingsplicht

De toezichthouders krijgen de bevoegdheid om nadere regels te stellen ten aanzien van de bedrijfsvoering van de betreffende beroepsgroep ter naleving van sancties.
In de nieuwe wet is ook een artikel opgenomen dat de meldingsplicht aan BFT en de aangewezen deken boven de geheimhoudingsplicht van notaris en advocaat stelt.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven