Afdeling rechtspraak RvS strenger

Delen:

Een zittingszaal van de Raad van State. Foto Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2016 overheidsbesluiten op bepaalde terreinen indringender getoetst. “Als de overheid strenger wordt, kan er eerder spanning zijn met bepaalde rechtsbeginselen,” schrijft de Afdeling in het jaarverslag over 2016.

Nieuwe wetgeving

Een indringender toetsing kan ook het gevolg zijn van nieuwe wetgeving. De bestuursrechter stelt niet zijn eigen oordeel over de afweging van de betrokken belangen in de plaats van die van het bestuur. Maar er zal altijd een toetsing aan de eisen van het recht moeten plaatsvinden, waaronder die van evenredigheid en deugdelijke motivering. Zo is de Afdeling in 2016 indringender gaan toetsen in asielzaken. De terughoudende rechterlijke toetsing van het geloofwaardigheidsoordeel van een asielrelaas is daarbij verlaten. Ook in de vele boetezaken die de Afdeling bestuursrechtspraak in 2016 heeft behandeld, is de indringendheid van de toetsing aan de orde geweest.

Vreemdelingenkamer

De Afdeling deed in 2016 bijna 11.000 zaken af. Dat zijn er 800 minder dan in 2015. De afdeling kreeg ruim 11.700 nieuwe zaken binnen, ruim 800 meer dan het jaar daarvoor. In de Vreemdelingenkamer was er in tegenstelling tot voorgaande jaren een forse toename van de instroom (1.300 zaken meer dan in 2015). In de Ruimtelijke-ordeningskamer en de Algemene kamer nam de instroom van zaken wat af.

Doorlooptijd

In vergelijking met andere rechterlijke colleges werkt de Afdeling snel. In 2016 was de gemiddelde doorlooptijd van zaken achttien weken. Uitgesplitst over de drie kamers van de Afdeling bestuursrechtspraak is het beeld: gemiddeld 28 weken in de Ruimtelijke-ordeningskamer, negen weken in de Vreemdelingenkamer en 33 weken in de Algemene kamer. De Afdeling bestuursrechtspraak vindt naast kwaliteit ook korte doorlooptijden van groot belang. Partijen hebben er belang bij dat zij snel duidelijkheid hebben.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven