‘Afwijken van tuchtrechter? Goed motiveren’

Delen:

Tuchtrechtelijke onzorgvuldigheid leidt volgens de Hoge Raad niet automatisch tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, maar de civiele rechter moet een afwijking van het oordeel van de tuchtrechter wel begrijpelijk motiveren. “De civiele rechter moet daar in elk geval goed voor gaan zitten,” concludeert advocaat Jorrit Kraaijkamp (Dentons Boekel) in een blog over een arrest van de Hoge Raad van 22 september.

Bloemenimporteur

In dit arrest zegt de Hoge Raad dat de rechter een berispte accountant niet zomaar uit de wind kan houden als deze aansprakelijk wordt gesteld. De eiser in cassatie was een bloemenimporteur die bij een samenwerking en de daarop volgende aandelenovername werd geadviseerd door een accountant. Bij de transactie was ook een goedbetaalde adviseur betrokken, die een valse voorstelling van zaken gaf, waarna de importeur failliet ging.

Onvoldoende kritisch

De importeur verweet de accountant dat deze onvoldoende kritisch was geweest tegenover de adviseur. De Accountantskamer verklaarde de tuchtklacht gegrond, onder oplegging van een waarschuwing. De tuchtrechter verweet de accountant dat hij op geen enkel moment vraagtekens had geplaatst bij de handelwijze van de adviseur en dat hij zich onvoldoende kritisch had opgesteld.

In redelijkheid

De rechtbank en het gerechtshof gingen in de civiele rechtszaak uit van dit oordeel van de tuchtrechter, maar wezen de vordering tegen de accountant af. Uit het tuchtrechtelijk oordeel volgde volgens het hof nog niet dat de door de importeur geleden schade in redelijkheid moeten worden toegerekend aan de onvoldoende kritische houding van de accountant.

In cassatie kreeg de importeur wel gelijk. De Hoge Raad benadrukt dat een veroordeling door de tuchtrechter niet per se tot aansprakelijkheid leidt. Maar volgens de Hoge Raad heeft het hof in deze zaak de afwijzing onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.

Gecasseerd

Of de schade (deels) aan de accountant is toe te rekenen hangt af van de vraag of van de accountant in dit geval had mogen worden verwacht dat hij de importeur voor het onrechtmatig handelen van de adviseur waarschuwde, en wat de gevolgen van die waarschuwing dan vermoedelijk zouden zijn geweest. Het Hof heeft daarover niets vastgesteld, hoewel de stellingen van de importeur daartoe wel aanleiding gaven, aldus de Hoge Raad. Daarom wordt het arrest van het hof gecasseerd.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven