Arbeidsmarktonderzoek: ‘Problematisch tekort aan sociaal advocaten dreigt’

De huidige situatie op de arbeidsmarkt vormt een bedreiging voor de toekomst van de sociale advocatuur, blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek. Op niet al te lange termijn zullen zich ‘bijzonder problematische tekorten’ aan sociaal advocaten voordoen.

Delen:

Depositphotos_180817582_S-we're hiring-241fe004
beeld: Depositphotos

“Arbeidsmarkttekorten zijn tegenwoordig in bijna elke sector te zien, maar de tekorten die zich op niet al te lange termijn in de sociale advocatuur zullen voordoen zijn bijzonder problematisch”, stelt onderzoeksbureau Panteia in het arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten.

Verontrustend

De conclusies die de onderzoekers trekken zijn verontrustend, zo vindt de Raad voor Rechtsbijstand. Bijna iedere sector heeft tegenwoordig een tekort aan mensen, maar de problemen in de sociale advocatuur zijn complex en niet zo makkelijk op te lossen. De sociale advocatuur heeft te maken met vergrijzing; veel sociaal advocaten zijn begonnen in de jaren tachtig en nu aan hun pensioen toe. Maar ook gebeurt het zeer regelmatig dat advocaten die nog lang niet aan pensioen toe zijn hun toga aan de wilgen hangen, veelal vanwege het geringe inkomen. Tegelijkertijd is er maar weinig aanwas van jonge sociaal advocaten.

Hogere vergoedingen

Het onderzoek moet handvatten bieden om te bevorderen dat ook in de toekomst het aanbod van sociaal advocaten voldoende blijft om aan de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand te voldoen. Volgens de onderzoekers biedt de inzet van conventionele arbeidsmarktmaatregelen, zeker op korte termijn, maar zeer beperkt een oplossing. “Het effect van hogere vergoedingen en daardoor een hoger inkomen zal verreweg het sterkst zijn”, stellen ze. Ook zal “een betere voorlichting aan aankomende studenten, actievere bemoeienis met de universiteiten of zelfs, nog beter, een afzonderlijke studierichting sociale advocatuur met veel aandacht voor de beroepspraktijk” mogelijk het nodige effect hebben.

Out of the box

De onderzoekers vinden het tijd voor doortastende innovatieve maatregelen en bevelen aan om naast de huidige conventionele maatregelen vooral ‘out of the box’ te denken. ‘Samenwerking tussen sociaal advocatenkantoren en innovatie in de bedrijfsvoering van sociaal advocatenkantoren is nodig. De sector zal de oplossingen in de richting van bedrijfsvoering en samenwerking op korte termijn verder moeten concretiseren.” Ze voegen eraan toe: “Als de overheid het van groot belang vindt dat de rechtsbijstand voor kwetsbare groepen binnen de samenleving op peil blijft, zal ze de positie van de sociale advocatuur en de advocaten moeten verbeteren.”

Quick scan

Naar aanleiding van het onderzoek adviseert de Raad voor Rechtsbijstand minister Weerwind (Rechtsbescherming) een quick scan te maken naar de mogelijkheden om het “te ver uiteenlopen van het uurtarief van de commerciële advocatuur en dat van de gefinancierde rechtsbijstand” te beperken. Ook adviseert de Raad de minister om samen met de NOvA en de Raad een plan voor de structurele bevordering van innovatie en aantrekkelijkheid van het vak te maken, met een daarbij bijbehorend structureel budget.

Met de neus op de feiten

De NOvA is van mening dat de conclusies uit het rapport iedereen met de neus op de feiten drukt. “Dit vraagt niet om enkele maatregelen maar om een integraal plan, waarbij alle stakeholders betrokken moeten worden.”
Ook vindt de NOvA dat er perspectief moet komen voor de huidige groep sociaal advocaten. Dat betekent niet alleen dat het aantal uren per zaak periodiek moet worden herijkt, maar ook dat het uurtarief voor gefinancierde rechtsbijstand (dat inmiddels nog maar de helft van het markttarief bedraagt) moet worden herzien.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven