Nathalie Amiel

Nathalie Amiel is advocaat-counsel bij Houthoff.

Artikelen van Nathalie Amiel

Ons hoogste rechtscollege heeft recentelijk twee interessante arresten gewezen over de verhuurderheffing. Verder kort aandacht voor prejudiciële vragen die de Hoge Raad onlangs beantwoordde…
Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 Deze wet geeft verhuurders (onder meer) de mogelijkheid tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte te sluiten die van rechtswege eindigen na…
Van de huurrechtelijke jurisprudentie over de afgelopen periode, trekken in het bijzonder twee uitspraken van Hof Den Bosch betreffende opslagruimte de aandacht. Hof Den…
Scroll naar top