Stan van der Meijden

Mijn naam is Stan van der Meijden. Ik ben 19 jaar en volg de bachelor Rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting: Nederlands recht) aan de Radboud Universiteit. Naast mijn bachelor Rechtsgeleerdheid volg ik het disciplinaire excellentieprogramma Law Extra, ben ik actief lid van de Juridische Faculteits Vereniging Nijmegen (JFV) en van de Nijmeegse Juridische Honoursvereniging Semper Lex, geef ik tentamentrainingen aan eerste- en tweedejaars rechtenstudenten en verzorg ik bijlessen Frans en Duits aan middelbare scholieren. Mijn motto: ‘’Wie tevreden is over zyn arbeid, heeft reden van ontevredenheid over die tevredenheid’’. Tijdens mijn ambassadeurschap van Mr. Studenten hoop ik medestudenten te motiveren, mijn passie voor het recht op hen over te brengen en hoop ik in mijn artikelen te kunnen laten doorklinken dat het recht verder reikt dan de collegedeuren. Heb je zelf een leuk idee voor een stuk of de website of wil je contact opnemen met mij? Ik ben bereikbaar via stanvdmeijden@gmail.com.

Artikelen van Stan van der Meijden

Scroll naar top