Partnerbijdrage van

‘Beleid moet goede afspiegeling vormen van de praktijk’

Michael Pijnenburg (42) is per 1 november voorzitter van de ledenraad van de KBvG. Samen met de rest van de ledenraad is hij daarmee verantwoordelijk voor het beleid van de KBvG en het vaststellen van verordeningen. In dit artikel wordt Michael voorgesteld aan de hand van vijf vragen.

Delen:

Beleid moet goede afspiegeling vormen van de praktijk

Hoe kijk je aan tegen het vak van gerechtsdeurwaarder?
“Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders. Eerst als incassomedewerker, sinds 2010 als toegevoegd gerechtsdeurwaarder en vanaf 2016 als gerechtsdeurwaarder. Het mooie aan ons vak vind ik onze rol in het rechtsbestel. Daardoor kunnen we mensen echt helpen. Enerzijds de schuldeiser, door te zorgen dat hij krijgt wat hem toekomt. Anderzijds de mensen met schulden, door het verhalen van de vordering met zo min mogelijk pijn te laten verlopen. Het zoeken van die balans vanuit een onpartijdige positie: dat vind ik nog steeds een mooie uitdaging.”

Waarom wilde je voorzitter van de ledenraad worden?
“Ik was al zeven jaar actief in de ledenraad. Toen voormalig voorzitter Michael Brouwer dit jaar werd gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur, en de voorzittersstoel beschikbaar kwam, heb ik nagedacht over mijn eigen rol binnen de raad. Heb ik de ambitie om voorzitter te worden? En kan ik dat? Beide vragen kon ik met een ‘ja’ beantwoorden. Dat heeft ook te maken met mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Zo was ik ook lange tijd gemeenteraadslid. Als je iets vindt, kun je dat bijvoorbeeld uiten op sociale media; ik ben iemand die er liever iets aan doet.”

Wat zie je als jullie grootste prioriteit?
“Met de Verordening Grenzen tariefmodellen hebben we net een groot dossier afgerond; een belangrijke stap om onze onafhankelijke positie te borgen. De komende periode zullen we onder meer veel aandacht geven aan de implementatie van de vereenvoudiging beslagvrije voet en de verbreding van het Digitaal Beslag Register. Dit soort ontwikkelingen hebben best een grote impact op onze werkzaamheden. Daar wil ik aandacht voor hebben: dat er werkbare oplossingen komen die goed aansluiten bij de praktijk van de gerechtsdeurwaarder.”

Hoe wil je dat voor elkaar krijgen?
“Het is belangrijk dat iedereen gehoord wordt. De ledenraad bestaat uit vijftien mensen van verschillende kantoren, elk met een andere grootte en kantoorcultuur. Als voorzitter wil ik ervoor zorgen dat verschillende behoeften en standpunten allemaal aan bod komen, dus dat iedereen zijn mening kan en durft te geven. Als we beleid maken, moet dat ook altijd passend zijn voor grote én kleine kantoren. Als we dat goed doen, is dat uiteindelijk ook beter voor schuldeisers en mensen met schulden.”

Wat is voor de lange termijn je ambitie?
“De onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder en kwaliteitsborging blijven belangrijke thema’s. Het convenant tussen de KBvG en het ministerie van JenV is daarin een belangrijke stap. Als ledenraad zullen we verder invulling geven aan de plannen in dit convenant, onder meer via een nieuw beleidsplan. Ook in dat beleidsplan moeten we aandacht hebben voor de verschillen tussen kantoren. We zijn met een kleine beroepsgroep en mogen elkaar niet uit het oog verliezen. De hoge opkomst tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering geeft wat dat betreft veel vertrouwen: met de betrokkenheid zit het wel goed.”

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven