Partnerbijdrage van

Betrekken, beslissen en uitvoeren

Vrijdag 4 juni 2021 had de KBvG haar algemene ledenvergadering (ALV). Een belangrijk moment voor leden, ledenraad, bureau en bestuur om elkaar te spreken. Op de ALV kiezen de leden de ledenraad, de ledenraad maakt het beleid. Het bestuur, ondersteund door het bureau, voert dat beleid uit. Allemaal om een goede ambtsuitoefening mogelijk te maken.

Delen:

Ons beleidsplan ‘Ik zal handhaven’ is van 2016 en toe aan actualisatie. Tijdens de ALV hebben we een aantal polls uitgezet om de mening van onze leden op te halen (die polls komen deze week in de KBvG App). Met de polls is de aftrap gegeven voor het ophalen van feedback en de input van leden voor het beleidsplan. Na de zomer gaan we graag met jullie in gesprek in regiobijeenkomsten (liefst live met bitterballen). Wat vinden jullie belangrijk, waar liggen kansen, waar bedreigingen.  Met jullie input kan de ledenraad een nieuw beleidsplan gaan opmaken en kan het bestuur dat gaan uitvoeren.

Ik doe dan ook een beroep op jullie om de polls in te vullen, om naar de regiobijeenkomsten te komen en mee te praten, mee te denken over een nieuw beleidsplan. Het gaat over de toekomst van ons ambt, onze kantoren en onze medewerkers!

We volgen de ontwikkelingen in de maatschappij, de politiek, de schulden- en invorderingsketen. We discussiëren en bepalen welke weg we op willen. Dat is de kern van de KBvG. Samen maken we de KBvG en samen geven we input voor het beleid. Op basis daarvan kunnen de ledenraad en het bestuur weer verder werken: uw input is essentieel!

 

 

 

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven