Partnerbijdrage van

Bezoek staatssecretaris Toeslagen en Douane blijk van waardering voor gerechtsdeurwaarders

Column KBvG-voorzitter Chris Bakhuis | Maandag 29 augustus ontving gerechtsdeurwaarderskantoor Flanderijn in Rotterdam de staatssecretaris Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, voor een werkbezoek. Gerechtsdeurwaarders werken al vanaf het begin van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag nauw samen met onder andere de Belastingdienst en Sociale Banken Nederland (SBN) om gedupeerde ouders te ondersteunen bij de compensatie van hun private schulden. Dat de staatssecretaris een kijkje wilde nemen in de keuken van een gerechtsdeurwaarderskantoor en geïnteresseerd is in hoe de kantoren omgaan met de problematiek van gedupeerde ouders voelt dan ook als een blijk van waardering.

Delen:

De staatssecretaris ging na een korte voorstelronde in gesprek met verschillende medewerkers van het Klanten Contact Centrum (KCC) en de ICT-afdeling. Bij het KCC kon zij meeluisteren met de gesprekken die medewerkers voeren met (debiteur)klanten. Dit was heel waardevol, omdat het een goed en concreet beeld schetste hoe dit soort gesprekken verloopt. Medewerkers van de ICT-afdeling kregen de gelegenheid te laten zien op welke manier zij betrokken zijn en hun bijdrage leveren aan de hersteloperatie.

Ook kreeg de staatssecretaris een toelichting op de activiteiten die gerechtsdeurwaarders hebben ondernomen om gedupeerde ouders te faciliteren en te ondersteunen. Van het telefonisch contact zoeken met ouders voor wie het tijdelijk moratorium afliep in mei 2021 om uit te leggen dat de invorderingen weer zouden starten en welke eventuele oplossingen er voor hen waren tot en met het continu updaten van de schuldenoverzichten die gedupeerde ouders via het portaal Schuldenwijzer.nl/toeslagen kunnen downloaden om in te dienen bij SBN.

Verder is gesproken over de pilot Huisbezoeken, uitgevoerd door twee grote gerechtsdeurwaarderskantoren. Gerechtsdeurwaarders van deze kantoren gaan persoonlijk langs om ouders die al uit het moratorium zijn gelopen maar nog niet bekend zijn bij SBN en met wie het moeilijk is contact te krijgen, te bewegen hun schulden alsnog in te dienen. De KBvG heeft tot slot kort algemene informatie over de beroepsgroep in zijn geheel met de staatssecretaris gedeeld om het beeld te completeren.

Gerechtsdeurwaarders hebben er door de intensieve samenwerking met de Belastingdienst en SBN aan bijgedragen dat de menselijke maat voor deze groep mensen weer centraal is gesteld.
De KBvG heeft er veel waardering voor dat de staatssecretaris bereid is geweest een gerechtsdeurwaarderskantoor te bezoeken, veel interesse toonde en open stond voor de dialoog. Het was ook fijn dat de medewerkers van op het Klanten Contact Centrum en de ICT-afdeling hun ervaringen wilden delen en dat het kantoor de staatssecretaris en de KBvG zo hartelijk heeft ontvangen. De KBvG hoopt dat dit werkbezoek ook een helder beeld heeft gegeven van de bereidheid van gerechtsdeurwaarders om gedupeerde ouders bij te staan en dat dit de goede samenwerking met de Belastingdienst en SBN nog verder versterkt.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven