Bibob-zaken: een specialisme en een niche, daarom een aparte vereniging

De advocatuur is een nieuwe vereniging rijker: de Vereniging van Bibob Advocaten (Vebiba). De oprichtings-ALV vindt 1 juni plaats, bij Van Till Advocaten in Amsterdam. Alle advocaten die bijstand verlenen in Bibob-kwesties (Bibob staat voor ‘bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’) of bijzondere belangstelling hebben voor de Wet Bibob worden daarvoor uitgenodigd.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Bibob-zaken: een specialisme en een niche, daarom een aparte vereniging - Mr. online
Foto: Depositphotos

Eerste voorzitter van Vebiba is Karien Lagrouw (TeekensKarstens Advocaten Notarissen, Leiden), secretaris is Solange Drieshen (Van Till Advocaten, Amsterdam) en Jaap Baar (Kuyp Baar Advocaten, Laren/Arnhem) is penningmeester. Pieter Huisman (ook Van Till Advocaten) is algemeen bestuurslid. Mr. legde het bestuur van de in april opgerichte vereniging enkele vragen voor.

Bibob bevindt zich op het snijvlak van bestuurs- en strafrecht. U kon met Bibob-vraagstukken onvoldoende terecht bij de bestaande strafrecht- en bestuursrechtverenigingen?
“Dat klopt. De Wet Bibob bevindt zich inderdaad op dat snijvlak, maar valt er daardoor ook een beetje tussenin. Het is bestuursrecht en past daarom niet echt bij de strafrechtverenigingen. Het is ook bestuursrecht waarin het strafrecht of in ieder geval strafrechtelijke vraagstukken een grote rol kunnen spelen, waardoor het ook minder goed past bij het ‘klassieke’ bestuursrecht. Dat is ook te merken aan het feit dat lang niet alle kantoren met een bestuursrechtelijk praktijk ook Bibob-zaken doen, maar daar een specialist voor inschakelen. Het is dus echt een specialisme te noemen. Juist gelet op de grote belangen die vaak met op de Wet Bibob betrekking hebbende vraagstukken gemoeid zijn en gelet op het feit dat de bijstand in Bibob-kwesties toch echt een vak apart is, is een eigen vereniging wenselijk.”

Waarom is het juist nu van belang dat er een Bibob-vereniging komt? De Wet Bibob is alweer bijna twintig jaar oud.
“Ondanks dat de wet alweer bijna twintig jaar oud is, heeft de toepassing van de wet de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. In 2010 paste twee derde van de gemeentes de wet nog helemaal niet of nauwelijks toe, inmiddels doet 97 procent van de gemeentes dat wel. Daarnaast is het toepassingsbereik van de wet ook fors uitgebreid. Daarmee is ook het aantal zaken over toepassing van de wet enorm toegenomen. Dit maakt op zichzelf al dat het van belang is dat middels een vereniging aan kennisdeling kan worden gedaan, dat kan worden geïnventariseerd waar zich knelpunten voordoen en dat waar nodig op zaaksoverstijgend niveau overleg kan plaatshebben met bestuursorganen, beleidsmakers of de wetgever.”

Wat beoogt u met de vereniging te bereiken?
“De vereniging heeft als statutaire doelstelling het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van de Wet Bibob en soortgelijke wettelijke regelingen op het snijvlak van straf- en bestuursrecht, onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, dan wel het verlenen van medewerking daaraan, onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en het waar nodig collectief optreden namens Bibob-specialisten om een goed en evenwichtig functioneren van deze wet te waarborgen.”

Hoeveel leden heeft de vereniging nu en op hoeveel leden gaat u zich richten?
“De vereniging is vers opgericht, behalve het bestuur zijn er nu nog geen leden, men kan zich vanaf nu aanmelden. Tijdens de oprichtings-ALV op 1 juni 2022 zal ook bijvoorbeeld de lidmaatschapsbijdrage worden vastgesteld. Wel bleek al voor oprichting dat er interesse en animo voor deze vereniging is, dus er is al een aantal vooraanmeldingen. Bijstand in Bibob-zaken en aanverwante integriteitskwesties is als gezegd een specialisme, maar tegelijkertijd ook een niche, al hoewel het een groeiende niche is. Wij verwachten dan ook enkele tientallen leden.”

Wie kunnen er lid worden, alleen advocaten?
“Alle advocaten die met enige regelmaat in Bibob-zaken bijstand verlenen kunnen lid worden, ook advocaat-stagiairs. Uiteraard geldt daarbij dat ook advocaten die, al dan niet uitsluitend, overheden bijstaan lid kun worden.”

Wat zijn binnen de Bibob-problematiek de thema’s die voor de vereniging van belang zijn?
“Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld de enorme verschillen in de wijze waarop verschillende bestuursorganen uitvoering geven aan het Bibob-onderzoeken, de vaak lange doorlooptijden en de vraag of de toepassing in sommige gevallen het doel van de wet niet voorbij schiet en of die toepassing wel daadwerkelijk in algemene zin evenredig te achten is. Een ander belangrijk onderwerp is dat bij het onjuist invullen van een Bibob-formulier in veel gevallen door het bestuursorgaan direct wordt aangenomen dat sprake is van (een vermoeden van) ‘valsheid in geschrifte’ met als doel de gevraagde vergunning te verkrijgen. In dat geval wordt de vergunningaanvraag alleen al hierom geweigerd. In sommige gevallen wordt door het bestuursorgaan vervolgens zelfs strafrechtelijke aangifte gedaan vanwege de vermeende valsheid in geschrifte, met een strafrechtelijke veroordeling (zelfs gevangenisstraf) tot gevolg. Toepassing van de Wet Bibob kan dus in meerdere opzichten een zeer negatief domino-effect veroorzaken. Uiteraard zullen de komende periode meer thema’s worden geïnventariseerd, ook afhankelijk van de input van leden.”

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top