‘Blik naar buiten’: rechtbank Amsterdam wil in gesprek met lokale beleidsmakers

Een primeur in Amsterdam: de rechtbank aldaar publiceerde onlangs het rapport Blik naar buiten, naar eigen zeggen een maatschappelijke reflectie op hoofdthema’s die regionaal spelen. De rechtbank nodigt lokale politici en beleidsmakers uit om op basis van die thema’s met de Rechtspraak in gesprek te gaan.

Delen:

Foto: De rechtspraak

Niet eerder kwam een rechtbank in Nederland met een dergelijk rapport en uitnodiging. De rechtbank Amsterdam noemt het rapport zelf een maatschappelijke reflectie. Het is tot stand gekomen naar aanleiding van ervaringen van rechters tijdens zittingen, bijvoorbeeld wanneer zij in gesprek zijn met verdachten of procespartijen.

Problemen

“Wat er in de regio Amsterdam gebeurt, zien we dagelijks in de rechtbank,” zo licht Bart van Meegen, president van de rechtbank Amsterdam, de inhoud van het rapport in het voorwoord toe. “Vanuit onze onafhankelijke positie zien we dagelijks veel problemen waarbij burgers en bedrijven zijn betrokken uit de regio Amsterdam.”

Het rapport is, als het aan Van Meegen ligt, een aanzet om met lokale politici en bestuurders duurzaam in gesprek te komen over de problemen zoals die in de rechtbank zoal de revue passeren. “Een aantal knelpunten en regelmatig ook schrijnende situaties hebben een meer structurele aanpak nodig. Met deze maatschappelijk reflectie vragen we bij u aandacht en actie voor die problemen.”

Zes pijlers

Blik naar buiten is opgebouwd aan de hand van zes pijlers, die gezamenlijk de veelheid aan thema’s afdekken die in de rechtszaal veelvuldig aan bod komen:

  1. Wonen
  2. Schulden
  3. Jeugd
  4. Dicht bij de burger
  5. Schaarste in de keten
  6. Rechtsbescherming

Elke pijler wordt kort toegelicht, met per thema ook concrete aanbevelingen aan wetgevende en bestuurlijke instanties.

Zo signaleert men op het gebied van schuldenproblematiek dat veel burgers met schulden geen weet hebben van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechtbank roept gemeenten dan ook op om burgers voortaan actief te verwijzen naar de mogelijkheden die voortvloeien uit deze wet. Aangaande krapte op de huurmarkt adviseert de rechtbank om de urgentieregeling, die in de praktijk bijvoorbeeld ‘geen oplossing biedt voor ouders in scheidingssituaties’, grondig te herzien.

Jaarlijks

Blik naar buiten is, als het aan de rechtbank Amsterdam ligt, geen eenmalig initiatief. Van Meegen geeft in zijn voorwoord aan dat de rechtbank voornemens is de maatschappelijke reflectie voortaan ieder jaar te publiceren.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven