Partnerbijdrage van

Chris Bakhuis-Van Kesteren benoemd tot voorzitter van het bestuur van de KBvG

Column KBvG-voorzitter Chris Bakhuis-Van Kesteren | De ledenraad van de KBvG heeft Chris Bakhuis-Van Kesteren vandaag tot nieuwe voorzitter van het bestuur verkozen.

Delen:

Chris Bakhuis, als gerechtsdeurwaarder verbonden aan gerechtsdeurwaarderskantoor Flanderijn, is per direct benoemd en treedt in de voetsporen van Michaël Brouwer, die in december 2021 aftrad als voorzitter. Chris motiveerde haar kandidatuur als volgt:

“Ik heb als gerechtsdeurwaarder mogen werken in een klein kantoor en ik werk nu in een grote organisatie. Ik ben dus bekend met de uitdagingen waarmee de verschillende kantoren worden geconfronteerd. Het maatschappelijk incasseren is een van de belangrijke onderwerpen dat de komende jaren veel aandacht zal krijgen vanuit de politiek en stakeholders, zoals de NVVK en LOSR. Hierover is in het regeerakkoord onder andere opgenomen dat het stapelen van kosten moet worden voorkomen. Dit soort ontwikkelingen zullen gevolgen gaan hebben voor onze beroepsgroep en ons verdienmodel. In de aanbevelingen van het rapport van de Commissie Oskam is opgenomen dat er wettelijke tarieven moeten komen voor onze minnelijke inspanningen. Hier wil ik graag aan bijdragen.

Mede op basis van maatschappelijke ontwikkelingen is ons ambt en ons bestaansrecht volop in beweging en er wordt veel gevraagd om alles in goede banen te leiden en proactief te acteren. Samen met de overige leden van het bestuur wil ik graag als eerste vrouwelijke voorzitter van de KBvG hieraan richting geven.”

De KBvG heeft er alle vertrouwen in dat Chris haar voorzitterschap op eervolle wijze en met tomeloze inzet zal uitvoeren.

Vanaf het moment van aftreden van Michaël Brouwer als bestuursvoorzitter heeft Sjef van der Putten van Vurich Gerechtsdeurwaarders de honneurs waargenomen. De KBvG dankt Sjef hartelijk voor al zijn inspanningen als waarnemend voorzitter.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven