Partnerbijdrage van

Column KBvG-voorzitter Chris Bakhuis: De rol van gerechtsdeurwaarders in het tegengaan van fraude

KBvG-voorzitter Chris Bakhuis-Van Kesteren | In de samenleving en in de politiek leeft breed de wens om crimineel vermogen snel en zichtbaar af te pakken. Afgelopen weekend zag ik een interessant nieuwsbericht voorbij komen dat inspeelt op deze wens. In een experiment van de politie met een gerechtsdeurwaarderskantoor, worden oplichters direct aansprakelijk gesteld. De slachtoffers van online fraude vorderen met behulp van de gerechtsdeurwaarder het overgemaakte geld zelf terug en wachten niet op onderzoek door de politie. In bijna de helft van de zaken kregen de gedupeerden hun geld volledig terug of is een betalingsregeling getroffen. Nog eens een kwart van de zaken ligt bij de kantonrechter, die moet oordelen of het geld terugbetaald moet worden.

Delen:

Dit is een mooi voorbeeld van hoe de gerechtsdeurwaarder kan worden ingezet bij fraudebestrijding.

Los van dit experiment kunnen gedupeerden overigens ook zelf actie ondernemen en meteen een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Bij de bank kunnen zij de naam- en adresgegevens van de oplichter opvragen, nu vorig jaar de mogelijkheden om de schade van online fraude te verhalen zijn verruimd. Met de NAW-gegevens van de fraudeur kunnen gedupeerden vervolgens de gerechtsdeurwaarder inschakelen.

En dit is niet de enige manier waarop de beroepsgroep een helpende hand kan bieden bij het tegengaan van fraude. Gerechtsdeurwaarders kunnen snel beslagleggen, vermogens blokkeren en vermogens onttrekken. Daarmee wordt voorkomen dat criminele vermogens worden weggesluisd. Jaarlijks leggen zij ruim 1,7 huisbezoeken af. Zij zijn ervaren in het doorvragen en zijn alert op de omgeving en de gedragingen van de mensen die zij bezoeken. Naast kwetsbare mensen die zij aan de voordeur treffen, zijn er helaas ook kwaadwillende mensen die bijvoorbeeld een vals adres opgeven, onterecht bijstandsuitkeringen ontvangen of de betaling van gemeentelijke belastingen of boetes omzeilen.

Elk huisbezoek kan dus een adrestoetsing zijn: een gerechtsdeurwaarder kan bijvoorbeeld constateren dat iemand niet op het opgegeven adres woont. Of dat een bedrijf ingeschreven staat op een leegstaand adres met enkel een brievenbus. Dit kunnen signalen zijn van (adres)fraude, ondermijning en het verstoppen van (crimineel) vermogen, bijvoorbeeld in de vorm

van vastgoed of andere goederen. Gerechtsdeurwaarders kunnen daarom heel goed een rol hebben in fraudesignalering .

Andersom kan de gerechtsdeurwaarder ook verdenkingen van fraude weerleggen. De problematiek met de kinderopvangtoeslag heeft laten zien dat het van grote toegevoegde waarde kan zijn om verdenking van fraude ter plekke te toetsen. Ook onbewuste fouten van mensen kunnen grote gevolgen hebben en dan is het goed dat gerechtsdeurwaarders kunnen constateren dat een verdenking of beschuldiging onterecht is.

Kortom: geef de gerechtsdeurwaarder en rol in de bestrijding van fraude. Vanuit onze onafhankelijke en onpartijdige positie kunnen wij ervoor zorgen dat de menselijke maat bewaard blijft, ook bij fraudebestrijding.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven