Partnerbijdrage van

Column KBvG-voorzitter Chris Bakhuis: Een introductie

Column KBvG-voorzitter Chris Bakhuis-Van Kesteren | Wat was het spannend, afgelopen donderdag 10 maart: de verkiezing van de nieuwe KBvG-voorzitter door de ledenraad. Ik voelde me erg opgelucht toen het achter de rug was, want er was nog een sterke andere kandidaat, Barbara ter Kuile, bestuurslid van de KBvG. Ik kijk er naar uit met haar en de andere bestuursleden te mogen samenwerken. Voor nu wil ik mezelf graag kort introduceren. Waar kom ik vandaan en waar wil ik naartoe.

Delen:

(foto van Chris Bakhuis-Van Kesteren)

Door de jaren heen ben ik in verschillende gremia van de beroepsorganisatie al actief geweest. Zo ben ik van 2012 tot 2018 bestuurslid geweest en heb ik sinds 2019 in de ledenraad gezeten. Ik heb gewerkt bij kleinere en grote kantoren en weet dus ook tegen welke verschillende problemen kantoren kunnen aanlopen, afhankelijk van hun omvang. De laatste jaren heb ik gewerkt als hoofd Risk & Compliance bij Flanderijn, heb ik een klein team van deskundigen geleid en heb ik onderdeel uitgemaakt van het MT. Vanuit deze rol heb ik ook veel zicht gekregen op de eisen die vanuit toezichthouders en overheidsinstanties worden gesteld. Denk hierbij allereerst aan de KBvG Normen voor kwaliteit, maar ook allerlei ISO-certificeringen, eisen op het gebied van informatiebeveiliging, risicobeheersing, duurzaamheid en klantgericht handelen.

Ik realiseer me dat ik in de rol van voorzitter stap gedurende een maatschappelijk hectische tijd. Het einde van het coronatijdperk lijkt in zicht, maar er is een oorlog gaande binnen Europa, met ook economische gevolgen. Daarbij vindt er in ons land al enkele jaren een verschuiving plaats, meer richting oplossingen in het minnelijke traject en het voorkomen van beslaglegging en ontruiming. De beroepsgroep staat daardoor onder druk. Ook door een uitstroom die groter is dan de instroom. Maar gerechtsdeurwaarders zijn keihard nodig in de maatschappij om ervoor te zorgen dat mensen die hun schulden niet willen betalen het duwtje krijgen dat ze nodig hebben en mensen die niet kunnen betalen worden doorverwezen naar de juiste instanties. Zo wordt recht gebracht bij zowel de schuldeiser als de schuldenaar.

Het is me een doorn in het oog dat gerechtsdeurwaarders geen vergoeding krijgen voor de inspanningen die zij verrichten om tot oplossingen in het minnelijke traject te komen en daarmee te voorkomen dat er beslag moet worden gelegd of moet worden ontruimd. Ik zie het als een van de belangrijke speerpunten voor de komende tijd om te zorgen dat er een redelijke vergoeding komt voor onze inspanningen op dit gebied en uiteraard ook een wettelijke verankering hiervoor. Dit onderwerp ligt mij na aan het hart en ik wil mij graag inzetten om een vergoedingenstelsel voor elkaar te krijgen.

Natuurlijk zijn er nog meer speerpunten waar ik mij op wil richten, zoals een kwaliteits- of stimuleringsfonds, digitalisering en innovatie en het bevorderen van de instroom op de deurwaardersopleiding. Met heel veel enthousiasme ga ik samen met mijn collega-bestuurders aan de slag om deze zaken verder op te pakken en door te pakken op onderwerpen die op dit moment al lopen. Ik vind het een voorrecht en een eer om de nieuwe voorzitter van de KBvG te mogen zijn!

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven