Partnerbijdrage van

Jaarverslag 2021 KBvG: initiatief en resultaat

Column KBvG-voorzitter Chris Bakhuis | Afgelopen maandag heeft de KBvG haar jaarverslag gepubliceerd. Hoewel ik pas sinds maart 2022 voorzitter ben, kijk ik met een gevoel van trots terug op wat de beroepsgroep in 2021 heeft bereikt.

Delen:

Er is veel gebeurd in 2021, niet alleen in het zicht, ook achter de schermen. Dat begon al met de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in januari 2021, nieuwe wetgeving waarvoor de KBvG zelf het initiatief heeft genomen. Zo’n implementatie vraagt veel van gerechtsdeurwaarderskantoren, systemen en processen moeten daarop worden aangepast. De inspanningen van gerechtsdeurwaarderskantoren en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) om vanaf januari 2022 schuldenoverzichten aan te leveren voor ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagproblematiek is daar ook een voorbeeld van. De administratieve lasten van zulke grote aanpassingen zijn flink en komen bovenop de normale werkzaamheden.

Maar als beroepsgroep doen we dit om burgers met schulden te helpen. Zo doen gerechtsdeurwaarders er ook alles aan om escalatie van schuldenproblemen te voorkomen. Waar mogelijk zoeken we liever naar een oplossing – zoals een betalingsregeling – dan dat we de gang naar de rechter maken. Dan komen er namelijk voor de burger met schulden extra kosten bij, zoals de griffierechten, en die zijn niet mals.

Op dit moment krijgen gerechtsdeurwaarders betaald voor de ambtshandelingen die zij verrichten. Het totaal aantal ambtshandelingen dat de beroepsgroep heeft uitgevoerd, is gedurende de afgelopen vijf jaar met maar liefst 24% gedaald, dat is in het jaarverslag duidelijk terug te zien. Tegelijkertijd is inmiddels 57% van de totale omzet afkomstig uit het minnelijke traject – dus voordat de rechter eraan te pas komt. Ik pleit dan ook regelmatig voor een ‘preventietarief’, zo ook in het persbericht bij het jaarverslag. Een tarief waarbij we juist ook beloond worden voor het voorkomen van beslagleggingen of ontruimingen.

Hoe zo’n tarief er precies uit zou kunnen zien, willen we de komende tijd graag bespreken met onze leden op vier bijeenkomsten in verschillende regio’s van het land. We vinden het belangrijk om input hierover op te halen bij onze achterban. Zodat we de ideeën uit de beroepsgroep over een preventietarief kunnen neerleggen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als we weer in gesprek gaan in thematafelsessies hierover.

Naar het jaarverslag.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven