Partnerbijdrage van

Column KBvG-voorzitter Michaël Brouwer: Wetswijzigingen griffierecht is een kleine stap vooruit, maar we zijn er nog lang niet

Column KBvG voorzitter Michaël Brouwer | Op 28 september jongstleden nam de Eerste Kamer met algemene stemmen een wetsvoorstel aan dat ervoor zorgt dat griffierechttarieven beter in verhouding komen te staan tot de hoogte van de vordering. Concreet betekent dit onder andere dat er voor lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierechtcategorieën worden geïntroduceerd in de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Een eerste stap is gezet. Het betekent dat mensen die een bedrag tussen de 500 en 5.000 euro willen vorderen zich niet scheel betalen aan griffierechten. Het recht wordt toegankelijker voor deze doelgroep. Dat is een goede zaak, maar daarmee zijn we er nog lang niet.

Delen:

Het recht is zeker voor kwetsbare burgers nog altijd een ingewikkeld systeem. Bovendien is er nog niets veranderd aan het feit dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de griffierechten voor burgers en rechtspersonen bij kantonzaken. De griffierechten voor rechtspersonen zijn hoger dan die voor natuurlijke personen. Als een vonnis vervolgens wordt toegewezen aan de rechtspersoon, en de burger moet de griffierechten betalen, dan draait hij op voor dat hoge tarief. Burgers die al in een problematische financiële situatie zitten, zijn daar niet mee geholpen. Sterker nog, als iemand meerdere schuldeisers heeft en meerdere keren wordt gedagvaard, lopen die kosten enorm op.

Rechtspraak zou voor iedereen even toegankelijk moeten zijn. Niemand is erbij gebaat als de burger het onderspit delft en de financiële problemen verder escaleren door de hoge kosten van een rechtszaak. Raakt iemand daardoor steeds verder in de schulden, dan betalen we als maatschappij uiteindelijk de rekening.

Als gerechtsdeurwaarders pleiten we daarom voor een eenvoudige procedure om titels te verschaffen, voor onbetwiste geldvorderingen, dit met de juiste waarborgen omkleed. Is dat uniek en bijzonder? Nee, in een aantal andere Europese landen is dit al in gebruik. Ik roep op om hier volgend jaar ook mee te gaan experimenteren.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven