Partnerbijdrage van

Column waarnemend KBvG-voorzitter Sjef van der Putten: Oorlog in Europa – sancties opgelegd

Column waarnemend KBvG-voorzitter Sjef van der Putten | Net nu de ene wereldcrisis, de coronapandemie, ten einde lijkt te komen, is er een schokkende nieuwe crisis ontstaan. Oorlog in Europa. Een soeverein land zo dichtbij aangevallen, ingevallen. Burgers die de onmenselijke keuze moeten maken tussen vluchten of vechten. Nucleaire dreigementen die we bijna 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog niet meer voor mogelijk hielden.

Delen:

De Verenigde Naties en de Europese Unie hebben sancties opgelegd aan de agressor Rusland en personen en entiteiten die een rol hebben gespeeld bij het ondermijnen of bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Deze sancties zijn dwingende instrumenten die worden ingezet bijvoorbeeld als reactie op schendingen van internationaal recht en schendingen van mensenrechten. Nederland heeft de volkenrechtelijke verplichting om deze sancties te handhaven.

Vandaag heb ik contact gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook is vandaag contact geweest met de European Union of Judicial Officers (UEHJ) om te komen tot een centrale richtlijn voor tenuitvoerleggingsautoriteiten binnen de EU.

Naar aanleiding van dit overleg zijn alle gerechtsdeurwaarders van Nederland geïnstrueerd op welke wijze omgegaan moet worden met de opgelegde sancties. De gerechtsdeurwaarder heeft namelijk te maken met partijen op de sanctielijst, zowel als verzoeker of verweerder. Of omdat die partij rechthebbend is op saldo in de door de gerechtsdeurwaarder aangehouden kwaliteitsrekening.

In het kort komen de sancties er op neer dat er geen zaken gedaan mag worden met partijen op de sanctielijst en dat hun tegoeden in de Europese Unie zijn bevroren. Het is onder meer verboden om (financiële) diensten te verlenen of financiering te verstrekken aan partijen op de sanctielijst, inclusief hun eigen vermogen. Doel hiervan is om te voorkomen dat tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

Als een gerechtsdeurwaarders een opdracht ontvangt tot het verrichten van een ambtshandeling ten laste of ten gunste van een partij op de sanctielijst moet hij de Minister van Justitie en Veiligheid daarvan in kennis stellen. De minister kan de gerechtsdeurwaarder aanzeggen dat die ambtshandeling in strijd is met volkenrechtelijke verplichtingen en dat de gerechtsdeurwaarder daartoe niet bevoegd is. Daarnaast moet de gerechtsdeurwaarder het ook melden als hij eerder een ambtshandeling voor een partij op de sanctielijst heeft verricht waardoor nu nog geld wordt geïncasseerd of door de gerechtsdeurwaarder wordt gehouden. Gerechtsdeurwaarders dienen niet te acteren tot van de autoriteiten bevestiging is gekregen. Het ministerie heeft daarvoor een spoednummer ingericht.

We hopen natuurlijk allemaal dat voor deze afschuwelijke oorlogssituatie snel een oplossing gevonden gaat worden. Voor burgers in Nederland die op of net boven het sociaal minimum zitten en door oplopende prijzen hard worden geraakt. Maar vooral voor de staat Oekraïne en haar burgers die van de ene op de andere dag slachtoffer zijn geworden van een schokkende nieuwe realiteit.

Gerechtsdeurwaarders zullen zich voegen naar de sancties.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven