Curator loopt vast in wirwar van regels, burgemeester ingezet als medecurator

Op verzoek van een rechter-commissaris is een burgemeester benoemd tot medecurator in het faillissement van een woonzorgcomplex. De curator zelf is vastgelopen in de regelgeving. Maar na bijna twee weken is de burgemeester alweer ontslagen als medecurator.

Delen:

Curator loopt vast in wirwar van regels, burgemeester ingezet als medecurator - Mr. online
Foto: Mariann Szöke/Pixabay

De rechtbank Overijssel heeft Maarten Offinga benoemd tot medecurator in het faillissement van woonzorgcomplex De Zorgstal in Radewijk. Offinga is geen jurist, geen advocaat en geen beroepscurator – hij is burgemeester van de nabijgelegen gemeente Hardenberg.

De Zorgstal biedt vierentwintig uursbegeleiding aan zeven uiterst kwetsbare personen, die te kampen hebben met complexe psychiatrische ziektebeelden. Als gevolg van het faillissement dreigt op zeer korte termijn niet alleen de zorg en begeleiding aan deze mensen weg te vallen, maar zullen zij tevens hun woonruimte bij De Zorgstal moeten verlaten.

Kastje naar de muur

Volgens de rechter-commissaris is curator Wouter Weenink (Van der Hel Advocaten, Almelo/Enschede) ‘vastgelopen in een wirwar van wet- en regelgeving en door diverse instanties van het kastje naar de muur gestuurd’. Ondanks zijn inspanningen is het tot op heden niet gelukt om deze dreigende situatie af te wenden.

“Aangezien het hier inwoners van de gemeente Hardenberg betreft”, schrijft de r-c, “en het mij daarnaast voorkomt dat de burgemeester naast de zorgplicht die hij heeft voor zijn inwoners ook in staat is om spoedig tot een adequate oplossing voor deze groep te komen, verzoek ik u om de burgemeester van Hardenberg tot medecurator aan te stellen.”

Zorgplicht

De rechtbank Overijssel is van oordeel dat er voldoende aanleiding is om de burgemeester tot medecurator aan te stellen. “De curator heeft weliswaar geen zorgplicht ten aanzien van de betreffende personen maar inspanningen zijnerzijds hebben niet tot een oplossing geleid. De curator ziet dan ook geen mogelijkheden meer om een oplossing te vinden voor deze groep zeer kwetsbare personen. (…) De burgemeester heeft een zorgplicht voor ‘zijn’ inwoners en hij moet – in tegenstelling tot de curator – beter in staat zijn om op zeer korte termijn tot een adequate oplossing van deze groep kwetsbare personen te komen.”

Ook vindt de rechtbank het in het belang van de boedel – ‘ter voorkoming van mogelijke schade-aanspraken en nodeloze boedelschulden’ – om een medecurator aan te stellen die deze problematiek op korte termijn aanpakt.

Ontslagen

Lang is de burgemeester niet medecurator geweest. Bijna twee weken na zijn benoeming is hij weer ontslagen als medecurator, oordeelde dezelfde rechtbank. De rechter-commissaris heeft in die tijd met beide curatoren gesproken. Daaruit bleek wie welke rol vervult bij het vinden van een tijdige oplossing voor de zeven personen aan wie De Zorgstal begeleiding biedt. Ook werken ambtenaren van Hardenberg hard aan een oplossing en biedt de gemeente een vangnet. De rechter-commissaris achtte het niet langer noodzakelijk dat de burgemeester aanbleef als medecurator is verzocht hij hem als medecurator in het faillissement van De Zorgstal te ontslaan.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven