Nieuws

Dagvaarding wordt oproepingsbericht

Foto Mr.

Advocaten en rechters kunnen er alvast maar beter aan wennen: vertrouwde begrippen als ‘dagvaarding’ en ‘comparitie’ gaan verdwijnen als straks digitaal procederen verplicht is.

De dagvaarding (de oproep om bij de rechter te verschijnen) heet voortaan oproepingsbericht. Het begrip ‘comparitie’ wordt vervangen door de veel duidelijker term ‘mondelinge behandeling’.

Vanaf 25.000 euro

De nieuwe terminologieën zijn alleen nog van toepassing bij digitaal procederen. Vanaf 1 september is dat verplicht bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Voor het digitaal proces werd ook het burgerlijk procesrecht aangepast. Onder het nieuwe regiem kunnen partijen op twee manieren een civiele zaak starten, meldt de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 112

Procedeert de eisende partij volgens artikel 112 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dan stelt de advocaat een procesinleiding op via een formulier in het webportaal Mijn Rechtspraak. Daarin staan de vordering, de gronden (juridische vertaling van de feiten) en overige informatie. Bij de digitale indiening wordt meteen griffierecht geheven en betaald.  Op het moment dat de advocaat de procesinleiding digitaal indient, maakt het systeem automatisch een oproepingsbericht aan dat in het digitale zaakdossier wordt gezet.

Machtigingscode

De advocaat van de eisende partij moet er vervolgens voor zorgen dat dit oproepingsbericht plus procesinleiding bij de verwerende partij komt. Dat kan hij zelf doen. Maar hij kan ook (net als vanouds met de dagvaarding) de deurwaarder het oproepingsbericht laten betekenen: de officiële kennisgeving. Als de tegenpartij besluit verweer te voeren, dan kan zijn advocaat dat digitaal aangeven. Hij krijgt hiervoor een machtigingscode waarmee hij kan inloggen in het zaakdossier. Vervolgens krijgt hij maximaal zes weken de tijd om digitaal een verweerschrift in te dienen.

Artikel 113

De eiser kan er ook voor kiezen om eerst de deurwaarder het oproepingsbericht te laten betekenen volgens artikel 113 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en daarna de zaak digitaal in te dienen bij de rechtbank. Dan moet de deurwaarder een oproepingsbericht met procesinleiding opstellen.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures