Dekenverkiezing: nog geen witte rook

Delen:

De verkiezing van een nieuwe Algemeen Deken van de Advocatenorde is vanmorgen van start gegaan. Het College van Afgevaardigden van de Orde (het parlement) is vanaf tien uur in vergadering. Beide kandidaten, Cotterell en Loorbach, hebben in een inleiding van elk een kwartier hun kandidatuur nog eens verduidelijkt. Beiden werden geconfronteerd met vragen uit de zaal, Loorbach aanzienlijk meer dan Cotterell. Dat leidde er in ieder geval toe dat Loorbach ruimere gelegenheid kreeg zijn ideeën uiteen te zetten.

De discussie spitste zich toe op twee zaken: de stand van zaken met betrekking tot de verplichte beroepsopleiding en de relatie met de Law Firm School (waarvan Loorbach bestuurder is) én het verschil tussen een kandidaat vanuit een groot Randstedelijk kantoor en eentje die vanuit een klein provinciaal kantoor komt.

Dat het met name hierover ging – in feite twee redelijk ondergeschikte punten –  kwam omdat beide kandidaten in hun sollicitatiebrieven vergelijkbare geluiden hebben laten horen over de voornaamste thema’s die leven binnen de advocatuur (onafhankelijkheid, kernwaarden etc). In hun inleidingen bevestigden ze de indruk dat er programmatisch weinig ruimte zit tussen beiden. Een ander onderwerp dat aan de orde kwam was een mogelijke reorganisatie van de balies met als doel schaalvergroting. Cotterell toonde zich hiervan een fel tegenstander, terwijl Loorbach zich wat meer op de vlakte hield op dit punt.

De vergadering is geschorst aan het eind van de morgen, waarna de kandidaten werden verzocht de zaal te verlaten, zodat het College nog een onderlinge discussieronde kon hebben. Vervolgens zou worden gestemd. Het is niet onmogelijk dat de stemming tot na de pauze wordt uitgesteld om de fracties de gelegenheid te geven onderling te overleggen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven