Partnerbijdrage van

Eerlijke verdeling tussen schuldeisers moet beter geregeld

De KBvG heeft zich altijd sterk gemaakt voor de handhaving van het bestaansminimum, al vanaf het preadvies in 2014. Daarom vindt de KBvG het zo belangrijk dat ook bij een meervoudig beslag, op verschillende inkomensbestanddelen, de aflossingscapaciteit eerlijk verdeeld wordt, en dat de schuldenaar de beslagvrije voet blijft ontvangen waar hij recht op heeft.

Delen:

Het inbouwen van de verdeling van die afloscapaciteit in de rekenmodules voegt echter een complexiteit aan de berekening toe, en de KBvG heeft er dan ook begrip voor dat daar tijd voor nodig is. Wel zijn we er blij mee dat we hebben kunnen bereiken dat in de release van de rekenmodules van januari 2023 al een indicator wordt ingebouwd, waarmee aangegeven kan worden dat de situatie van de pondspondsgewijze speelt. Die zal dan handmatig moeten worden toegepast in onderling overleg tussen de schuldeisers. In een latere release (juli 2023) wordt de juiste verdeelsleutel dan alsnog in de rekenmodule gebouwd.

Wat is een pondspondsgewijze verdeling en wanneer speelt het?

In een aantal specifieke situaties kan het voorkomen dat er op meerdere inkomstenbronnen van een burger met schulden rechtmatig beslag ligt. Om er ook in die situatie voor te zorgen dat de schuldenaar blijft beschikken over de voor hem geldende beslagvrije voet, moet de beslagvrije voet tussen de beslagleggende partijen worden afgestemd. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat de beslagleggende partij zicht heeft op het feit dat ook elders beslag speelt. In contact met de andere partijen moet dan specifieke informatie over de hoogtes van de beslagen inkomens worden uitgewisseld. De afgestemde beslagvrije voet kan dan naar rato van de hoogte van het inkomen worden toebedeeld.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven