Partnerbijdrage van

Eigen Haard: “Geen opschorting, maar aandacht voor omstandigheden”

De coronacrisis zorgt voor een forse economische crisis. Wat is de impact hiervan op het betaalgedrag van Nederlanders? Zien of verwachten schuldeisers meer betalingsachterstanden bij hun klanten? En hoe gaan ze hiermee om? Henk Heinhuis is manager incasso & debiteurenbeheer bij woningcorporatie Eigen Haard en vertelt over zijn ervaringen.

Delen:

Eigen Haard: “Geen opschorting, maar aandacht voor omstandigheden”

In nauw overleg met de gemeente Amsterdam en haar gerechtsdeurwaarderskantoor, kiest Eigen Haard al jarenlang voor een sluitende aanpak. Heinhuis: “We spelen ‘strak op de bal’; we grijpen snel in als mensen niet betalen, en proberen problematische schuldsituaties zo vroeg mogelijk te signaleren. Deze aanpak is heel succesvol: doordat schuldsituaties niet uit de hand lopen, komt het bijvoorbeeld maar weinig tot huisuitzettingen.”

Voor Eigen Haard was de coronacrisis geen reden om hun aanpak te wijzigen. “Een alternatief was geweest om het hele externe incassoproces maar op te schorten. Dan hadden we nu dossiers liggen met maandenlange achterstanden. Probeer dan nog maar eens fatsoenlijke betalingsregeling af te sluiten. Of als gerechtsdeurwaarder een minnelijke regeling te treffen. Dat is dan niet meer te doen. Bovendien zorgen grote achterstanden voor hoge maatschappelijke kosten, onder meer voor de gemeente.”

Aandacht voor de omstandigheden

Henk Heinhuis - Eigen Haard - 270318[5]De coronacrisis was voor Eigen Haard wel reden om meer dan ooit voor maatwerk te kiezen, in goed overleg met de gerechtsdeurwaarder. “We hebben oog voor de bijzondere omstandigheden waar sommige huurders zich nu in bevinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we rekeninghouden met de overheidssteun, die soms wat langer op zich laat wachten. En we proberen uiteraard kostenverhogende maatregelen te voorkomen, bijvoorbeeld voor mensen die ziek zijn geworden door het virus.”

Meteen in maart al besloot Eigen Haard een brief te sturen naar haar ruim 60.000 huurders. Daarin vroeg de woningcorporatie huurders contact op te nemen als ze problemen verwachtten. “In totaal hebben ongeveer 300 particuliere huurders en 200 huurders van bedrijfsruimten daar op gereageerd. Een klein percentage dus maar. We zijn deze mensen allemaal gaan bellen en hebben er alles aan gedaan een goede betalingsregeling af te sluiten. Een voorwaarde was om ons op de hoogte te houden, bijvoorbeeld over de uitbetaling van overheidssteun.”

‘Nu nauwelijks betalingsproblemen, maar toekomst onzeker’

Onzekere toekomst

Tot nu toe leidt de coronacrisis nauwelijks tot extra betalingsproblemen, merkt Heinhuis. Dit verklaart hij door de specifieke klantengroep. “In Amsterdam heeft 50% van onze huurders een uitkering. Zij hebben dus minder te maken met door corona wegvallende inkomsten. De toekomst blijft echter onzeker. We verwachten dat veel mensen met een kortdurende WW-uitkering alsnog terugvallen naar bijstandsniveau. Dan zijn de inkomsten en uitgaven niet meer in balans, en kunnen zij alsnog in een schuldsituatie terecht komen.”

‘Huurders met een WW-uitkering zullen alsnog terugvallen naar bijstandsniveau’

Eigen Haard zal de situatie dan ook goed blijven monitoren, in nauwe samenwerking met de gemeente, maatschappelijke diensten en de gerechtsdeurwaarder. Het doel blijft om te voorkomen dat schulden uit de hand lopen. “Voor mensen die niet kunnen betalen kan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder juist positief uitpakken. Die vinden in 9 van de 10 gevallen nog een goede oplossing.”

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven