Elies van Sliedregt (Tilburg University) benoemd tot hoogleraar straf(proces)recht

Tilburg University heeft Elies van Sliedregt met ingang van 1 november 2021 benoemd tot hoogleraar straf(proces)recht. Van Sliedregt, die nu hoogleraar is aan de University of Leeds, gaat zich binnen deze leerstoel bezighouden met georganiseerde criminaliteit en corruptie en de berechting van internationale misdrijven. Ondermijnende misdaad is een van de kernthema’s van Tilburg Law School. Ook gaat ze Nederlands straf(proces)recht doceren, onder meer in de studierichting Global Law.

Delen:

(foto: Chris van Houts)

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en corruptie worden in het vakjargon transnationale misdrijven genoemd. Daarnaast zijn er de ‘internationale’ misdrijven: misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en genocide. De berechting van al deze vormen van misdrijven is wat Van Sliedregt boeit en bezighoudt. “Uiteindelijk hoop ik beter te begrijpen en in kaart te brengen wat de relatie tussen transnationale misdrijven en internationale misdrijven is en vraag ik me af of dat onderscheid niet beter kan worden opgeheven nu ze vaak eenzelfde oorzaak hebben: schaarste van natuurlijke hulpbronnen en strijd om bodemschatten”, zegt ze.

Bestrijding grensoverschrijdende criminaliteit

Binnen het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Law & Security van Tilburg Law School, waarin ondermijnende criminaliteit een hoofdrol speelt, zal Van Sliedregt zich richten op de relatie tussen lokale en internationale criminaliteit en de vraag in hoeverre lokale criminaliteit internationaal en Europees bestreden kan worden. Dat onderzoek zal verbonden worden met onderzoek op het vlak van Global Law & Governance, een van de andere multidisciplinaire kernthema’s van Tilburg Law School.

Legal black holes

Van Sliedregt: “Ik ben geïnteresseerd in het ontstaan van ‘legal black holes’ op de breuklijnen van strafrechtelijke samenwerking waarbij bepaalde groepen – verdachten en slachtoffers – hun rechten moeilijk te gelde kunnen maken. Daaraan gelieerd is mijn belangstelling voor onderzoek naar ‘international outlaws’, vluchtelingen die strafrechtelijke misdrijven hebben begaan in hun land van herkomst, maar desondanks niet worden vervolgd en zich in een juridisch niemandsland bevinden nu ze vaak niet kunnen worden teruggestuurd. Het fenomeen van ‘enemy criminal law’ heeft voor dat thema mijn bijzondere belangstelling.”
Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan, ziet uit naar de samenwerking met Van Sliedregt: “Vanuit de Law School en onze Universiteit zijn we bijzonder verheugd en dankbaar dat collega Van Sliedregt voor onze universiteit kiest om haar ‘rijke’ loopbaan verder vorm en inhoud te geven. Haar internationaal gewaardeerde expertise in het strafrecht, haar enthousiasme om samen met ons allen verder te bouwen aan onderzoek en onderwijs en haar rijke bestuurlijke ervaring wil ik graag in de verf zetten.”
Prof. mr. dr. Elies van Sliedregt (geb. 1971) studeerde Italiaans en rechten aan de Universiteit Utrecht. In 2003 promoveerde ze in het strafrecht aan Tilburg University. Sindsdien werkte ze als onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en de VU Amsterdam, waar ze ook decaan van de rechtenfaculteit en vice-rector was. Daarnaast was ze van 2006 tot 2010 plaatsvervangend rechter aan de Rechtbank Amsterdam. In 2016 werd ze benoemd tot hoogleraar International and Comparative Criminal Law aan de School of Law van de University of Leeds in het Verenigd Koninkrijk, waar ze tevens directeur werd van het Centre for Criminal Justice Studies (CCJS). Ook was ze regelmatig gastonderzoeker aan academische instellingen en universiteiten in Nederland (NIAS), Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Ze werd recentelijk benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de British Institute of International and Comparative Law (BIICL), gevestigd in Londen. Tijdens haar loopbaan ontving Van Sliedregt diverse prijzen en prestigieuze onderzoeksbeurzen, waaronder de Modderman Award in 2006 en de J.C. Ruigrok Award in 2008 voor haar proefschrift en een Veni- en een Vidibeurs van NWO. Van 2008 tot 2013 was ze lid van de Jonge Akademie van de KNAW. Ze heeft inmiddels negen promovendi begeleid naar een promotie en op dit moment werken zes promovendi onder haar supervisie.  

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven