Enexis overgenomen

Delen:

Beheerder van het landelijk transportnet TenneT neemt het hoogspanningsnet van Enexis (het vroegere Essent Netwerk) over voor € 356 miljoen. Het regionale net van Enexis bestaat uit circa 3.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 123 transformatorstations.

Partijen
1. TenneT TSO BV
2. Essent NV

Adviseurs TenneT TSO BV
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Anja Mutsaers, Janneke van der Kroon, Geert Ruardij, Michelle Schilperoort, Mark Rebergen, Mickey Don, Vincent Aarts, Jolling de Pree, Marinda de Smidt, Berend Crans, Tim Alferink, Henk Steinvoort)
2. JP Morgan (Peter Kerckhoffs, Pepijn van Kasteren)

Adviseurs Essent NV
1. Freshfields Bruckhaus Deringer (Dirk-Jan Smit, Thijs Flokstra, Mechteld Flohil, Valentine Goudt, Aafke Pronk)
2. Essent inhouse legal counsel (Bas van Doorn)
3. BNP Paribas (Paul Kuypers, Maarten de Zeeuw)

Anja MutsaersAnja Mutsaers, dealmaker voor De Brauw Blackstone Westbroek: “Deze transactie is voor TenneT een belangrijke stap in haar strategie om één landelijk transportnetwerk te creëren. Het overgenomen hoogspanningsnet bestaat uit circa 3000 kilometer aan verbindingen verspreid over delen van Noord- en Zuid-Nederland. Daarnaast heeft TenneT transformatorstations, telecomcontracten en aanverwante activa verworven. In verband met de transactie zijn de activa – die door verschillende vennootschappen van Enexis in eigendom werden gehouden – aan een ‘SPV’ overgedragen, zodat TenneT vervolgens de aandelen in de SPV kon verwerven. TenneT en Enexis hebben daarnaast bijzondere afspraken gemaakt over het naleveren van bepaalde netonderdelen en het beheren van shared assets. Ons core team bestond uit M&A en vastgoedspecialisten. Verder heeft De Brauw onder meer over fi scale, notariële en fi nanciële aspecten geadviseerd. Op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer is TenneT sinds 1 januari 2008 verantwoordelijk voor het beheer van alle transportnetten vanaf 110 kV. Door de verwerving van de eigendom van de hoogspanningsnetten is TenneT in staat netontwikkeling, beheer en besturing centraal te laten plaatsvinden. De Brauw prijst zich gelukkig dat zij TenneT kan bijstaan in deze interessante zaken. Aan onze kant werd door een damesteam van juristen onderhandeld; iets dat (nog) niet zo vaak voorkomt in de M&A wereld. Het maakte ons werk misschien wel des te leuker. Tot in de laatste fase was het spannend of de transactie met Enexis zou doorgaan en tijdens het proces – dat vele maanden heeft geduurd – was het vaak ‘hollen of stilstaan’. Na het verlossende bericht van Yvonne Visser op 30 maart dat de directies er defi nitief uit waren, was de zaak snel beklonken.”

Yvonne VisserYvonne Visser, manager Juridische Zaken TenneT: “De samenwerking met De Brauw beslaat inmiddels vele jaren en is al ontstaan bij de oprichting van TenneT in 1998. Toen is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. De Brauw is een zeer belangrijke adviseur van TenneT, met name op het gebied van het energierecht, dat nog steeds voortdurend in beweging is. Het M&A team van De Brauw heeft TenneT eerder ook al succesvol geadviseerd bij de overname van het 150 kV netwerk van TZH in 2003. Die overname was de eerste stap in de vorming van een landelijk transportnet vanaf 110 kV en hoger. Met de overname van de transportnetten van Enexis is de tweede stap gezet. Met ingang van 1 januari 2008 is TenneT verantwoordelijk voor het beheer van de 110 en 150 kV netten. De feitelijke overdracht en integratie van de operationele werkzaamheden vindt evenwel geleidelijk plaats. Bij Enexis was dit – mede met de indiensttreding van 142 medewerkers van Enexis bij TenneT – op 1 november 2008 een feit. Nu ook het eigendom van het net rond is, is er één geheel ontstaan. Met deze transactie geeft TenneT verder invulling aan haar strategie om één sterk landelijk netwerk te creëren. Nu met Enexis overeenstemming over de koop is bereikt, hoopt TenneT ook met de andere eigenaren van de regionale transportnetten tot een overdracht van het eigendom van de 110 en 150 kV-netten te komen en zal dat naar verwachting de onderhandelingen met de andere partijen bespoedigen.”

Ook een deal te melden? Mail naar deals@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven