Geen extra geld tegen wachttijden reclassering

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Pixabay

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt vooralsnog geen extra structurele middelen ter beschikking om de wachttijden bij de reclassering te verminderen. Wel zal hij jaarlijks aan de Tweede Kamer rapporteren over de effecten van maatregelen die worden genomen om deze wachtrijen te voorkomen.

Dat is het resultaat van het overleg tussen de Kamer en de minister, dat in juni plaatsvond maar nu pas is gepubliceerd. In die vergadering wees GroenLinks-Kamerlid Katelijne Buitenweg op de lange wachtrijen bij de reclassering: misschien wel ‘duizend mensen moeten soms wel tot acht maanden wachten voordat zij de eerste intake hebben bij de reclassering’ nadat ze uit de gevangenis zijn gekomen. De reclassering had een tekort van zo’n 5 miljoen doordat er veel vaker mensen onder toezicht werden gesteld. Inmiddels is een deel van het geld beschikbaar gekomen, incidenteel voor dit jaar. Onvoldoende, vond Buitenweg. Samen met SP-Kamerlid Michiel van Nispen diende ze een motie in: de regering zou structureel voldoende middelen ter beschikking moeten stellen voor de reclassering om wachtrijen te voorkomen.

Maar de minister hapte niet toe: laten we eerst een zien hoe 2018 verloopt. “Dit jaar laat ook weer een daling zien. Ik zie vooralsnog geen onmiddellijke noodzaak om dat structureel te financieren.” Met de reclassering is afgesproken dat het toezicht “onmiddellijk moet zijn waar het onmiddellijk moet zijn, maar dat we soms ook accepteren dat het iets langer duurt, omdat we dan voor kwaliteit boven snelheid kiezen”.

Van Nispen voegde er een tweede motie aan toe: de regering zou de Kamer ‘periodiek’ moeten rapporteren over de effecten van de maatregelen die nu worden genomen om de wachtrijen terug te dringen. Dat wil de minister best doen, jaarlijks – maar die frequentie vond Van Nispen weer wat te mager. “Mocht er nou iets bijzonders gebeuren of mochten we toch zien dat er iets acuuts plaatsvindt of zich een knelpunt voordoet, dan kom ik daarmee gewoon eerder naar uw Kamer.”

In het overleg roerden Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Foort van Oosten (VVD) nog een andere kwestie aan: wie bijvoorbeeld zijn enkelband doorknipt, voldoet niet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan zijn invrijheidstelling. Een strafbaar feit, wat moet leiden tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Een motie om wel actie te ondernemen werd door Dekker afgeraden: wacht eerst het wetsvoorstel over de voorwaardelijke invrijheidsstelling af. Naar verwachting komt dat in oktober.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl