‘Geen maximale hoogte voor advocaatdeclaraties’

Delen:

Foto: Pexels.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) gaat niets doen aan de ‘torenhoge advocaatkosten’ waarover SP-Kamerlid Michiel van Nispen Kamervragen stelde. Die vindt dat topvergoedingen schuren met het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dekker komt vlak na het zomerreces met een ‘richtinggevende perspectief’ op de herziening van het stelsel.

In die zaak ontving een advocaat, die een politieagent bijstond, een vergoeding van 144.636 euro. Die politieagent werd ervan beschuldigd een verdachte, die handboeien om had, in het gezicht te hebben geslagen. Het gerechtshof Den Haag bepaalde dat Justitie de declaratie moest vergoeden. De advocaat is werkzaam bij Sjöcrona Van Stigt en komt uit een pool van advocaten, die oud-korpschef Gerard Bouman in 2015 opzette. Hiervan kunnen politieagenten gebruik maken als ze zich moeten verantwoorden bij de strafrechter.

In april maakte Kamerlid Michiel van Nispen (SP) zich hierover al druk. Kern van zijn kritiek: wat een enorm bedrag voor een ‘relatief eenvoudige mishandelingszaak’, terwijl er aan alle kanten wordt beknibbeld op gesubsidieerde rechtsbijstand. “Deze vergoeding is hoger dan het bedrag dat de meeste sociale advocaten op jaarbasis omzetten”, aldus Van Nispen.

Het is de rechter die bepaalt welk bedrag billijk is, antwoordde minister Grapperhaus toen. Van Nispen wilde het uurtarief van deze advocaat weten, maar dat wist de minister niet. Hij verwees naar het Besluit algemene rechtspositie politie: wordt een politieambtenaar in de uitvoering van de politietaak als verdachte aangemerkt, dan kent het bevoegd gezag hem een tegemoetkoming in de kosten van rechtskundige hulp toe. Grapperhaus: “Buiten het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand staat het de advocaat vrij een tarief te bepalen en overeenkomsten tot dienstverlening aan te gaan. De rechter heeft echter altijd de mogelijkheid om een lagere vergoeding toe te kennen op gronden van billijkheid.”

Antwoorden die Van Nispen te mager vond, dus probeerde hij het opnieuw bij Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming. Maar ook die wilde het uurtarief niet zeggen, omdat hij geen partij is in de afspraak tussen de advocaat en de politieagent. Wel gaf Dekker toe dat er binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid geen richtlijnen zijn over de (maximale) hoogte van het tarief voor advocaatkosten dat wordt vergoed. “De hoogte van de tegemoetkoming aan de medewerker wordt vastgesteld naar redelijkheid en billijkheid. Voor het toekennen van de vergoeding is geen tariefplafond vastgesteld omdat, anders dan bij rechtsbijstandverzekeraars, deze situaties zich beperkt voordoen en de hoogte van de vergoeding een individuele weging vraagt.”

Van Nispen vindt echter dat de minister een ‘verkeerd signaal’ afgeeft: de aanbeveling van de commissie-Van Der Meer over een hoger puntentarief voor sociaal advocaten wordt niet uitgevoerd, maar een wettelijke bepaling die kan leiden tot torenhoge vergoedingen aan door ambtenaren ingeschakelde advocaten wordt in stand gehouden.

Dekker: “De verantwoordelijkheid van de overheid als werkgever is een andere dan de verantwoordelijkheid om de toegang tot het recht voor minder draagkrachtige burgers te waarborgen. Ik zie in de vergoeding geen verkeerd signaal, aangezien het om twee verschillende verantwoordelijkheden gaat.”

De minister zegde toe dat de Tweede Kamer vlak na het zomerreces het door hem toegezegde ‘richtinggevende perspectief’ op de herziening van het stelsel zal ontvangen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven