Partnerbijdrage van

Gerechtsdeurwaarders overbruggen

Column KBvG voorzitter Michaël Brouwer | Het mooiste van het gerechtsdeurwaardersambt is het overbruggen. We overbruggen veel. De theorie van de wet naar de rechtvaardigheid op straat. Het recht van de schuldeiser naar de rechten van de schuldenaar. Overbruggen is een simpel woord met veel betekenis, net zoals ons ambt.

Delen:

Als uitvoerende macht voeren wij de beslissingen van de rechter uit, die spreekt het recht uit en legt het vast in een vonnis. Gerechtsdeurwaarders zorgen dat dit recht in het vonnis aan de schuldeiser wordt verleend. Aan de voordeur van de schuldenaar leggen we dat uit en overbruggen we de twee standpunten van schuldeiser en schuldenaar. We bespreken met beiden wat mogelijk is en zoeken de beste oplossing. Meestal lukt dat, soms komt er emotie bij te pas. Dan stellen we gerust en brengen we kalmte in de situatie. Soms voeren we juist de druk op: “Er moet nu wel wat gebeuren.” Crisiscommunicatie aan de deur dus.

De manier waarop we communiceren om een oplossing te bereiken, slaat de brug. Als gerechtsdeurwaarder ontwikkel je een antenne hoe je mensen het beste kunt aanspreken onder de omstandigheden, zodat ze het begrijpen. Soms formeel, vaker juist informeel: “Lukt het om elke maand een stukje te betalen?” We staan daar aan de deur, omdat persoonlijk contact beter overbrugt. Omdat we alleen komen, kunnen we sneller en beter een vertrouwensband kweken. Dat creëert ruimte voor uitleggen, doorvragen en meedenken aan die oplossing. De wetten in de boeken, toegepast in het vonnis van de rechter, uitleggen bij de voordeur maakt mijn ambt spannend en mooi. En elke keer als de deur opengaat, begint het opnieuw.

In al de jaren dat ik dat doe vind ik het mooi om te zien hoeveel vertrouwen ik daar aan de deur krijg. Stel je voor: een wildvreemde belt aan en stelt zich voor als “Michaël Brouwer, gerechtsdeurwaarder. Ik kom voor Jan Zwart, dat bent u?” Dan leg ik uit waarom ik kom en wat de mogelijkheden zijn. Ik stel vragen en beantwoord vragen van de ander. Ik kan met mensen over zoiets intiems als schulden praten omdat er vertrouwen is, omdat het opgelost moet worden. Ik móet overbruggen.

Met 1.770.400 huisbezoeken door gerechtsdeurwaarders in 2020 en een veelvoud daarvan aan andere contactmomenten zoals telefoon, brief, mail en andere berichten worden er dagelijks duizenden afspraken gemaakt, bruggen geslagen tussen theorie en praktijk. In een ingewikkelde omgeving van wetsregels, de praktijk op straat, betaalmogelijkheden en het taboe op schulden. Elke keer weer als dat lukt ben ik trots. Weer een brug geslagen, weer een oplossing!

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor een van onze nieuwsbrieven of het magazine.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven