Grote reorganisatie GGN Deurwaarders

Delen:

Foto GGN Deurwaarders

GGN Deurwaarders voert een reorganisatie door waardoor honderd van de zevenhonderd medewerkers hun baan verliezen. Vijf van de vijftien kantoren van het grootste deurwaarderskantoor van Nederland worden gesloten.

Automatisering en een daling van het aantal zaken zijn volgens CEO Martin van Loon de achtergronden van de reorganisatie. “Door automatisering  werk je foutloos en sneller. Dat proces speelt al jaren, en daar blijven we mee doorgaan.”

Griffierechten

Verder zorgt de verhoging van de griffierechten voor een vermindering van het aantal gerechtelijke incassozaken. “Voor het mkb wordt het te duur om vorderingen te innen,” legt Van Loon uit. “Daarom gaan minder mkb’ers in rechte. Daarnaast vinden de grotere bedrijven zoals telecomaanbieders en zorgverzekeraars het maatschappelijk niet meer verantwoord een incassoprocedure te beginnen als het innen van een nota al vijfhonderd euro aan griffierechten kost. Die willen zaken daarom vaker minnelijk oplossen. Als er minder deurwaarderswerk is, moet je daar je capaciteit op aanpassen.”

Ook speelt een rol dat GGN geen zaken meer via e-Court kan verwerken. Deze digitale geschillenbeslechter kwam in februari in de problemen doordat rechtbank Overijssel niet langer goedkeuring gaf aan de tenuitvoerlegging van vonnissen van e-Court. Het landelijk overleg van civiele kortgedingrechters wil eerst van de Hoge Raad weten hoe met de uitspraken van e-Court om te gaan. Sindsdien worden er geen zaken meer aangebracht bij e-Court.

Karaktermoord

Martin van Loon spreekt in dit verband van ‘karaktermoord’ op e-Court. “e-Court was goedkoper en maakte minder fouten dan de gewone rechter,” stelt Van Loon. “Omdat zorgverzekeraars veel zaken via e-Court laten lopen, hadden we veel werk voor e-Court. Het wegvallen van e-Court betekende dat we deze zaken om moesten zetten naar de reguliere rechtbank en dat heeft ons geld gekost, maar het was niet de reden om te reorganiseren.”

Volgens Van Loon kampen alle Nederlandse deurwaarderskantoren met de terugloop van het aantal gerechtelijke procedures. “Collega’s hebben ook met deze marktomstandigheden te maken. Wíj hebben er alleen voor gekozen om er transparant over te zijn.”

Rechtszaak

Op de achtergrond speelt nog een andere kwestie die inmiddels heeft geleid tot een rechtszaak bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. De eiser in deze zaak was een uitgetreden aandeelhouder die bezwaar maakte tegen de manier waarop zijn belang van 6 miljoen euro in de boekhouding van GGN Brabant Beheer is opgenomen. GGN heeft op dit moment te weinig middelen om de negentien aandeelhouders uit te kopen.

Als GGN een uittredende aandeelhouder niet kan betalen, moet het belang volgens de statuten worden omgezet in een lening. GGN had de 6 miljoen euro twee jaar lang als vreemd vermogen op de balans gezet, maar telde het bedrag over 2016 weer op bij het eigen vermogen. De Ondernemingskamer zette daar echter een streep door: het bedrag moet als lening worden geboekt.

Volgens Van Loon raakt het vonnis GGN Holding niet direct, maar wel indirect. “Het gaat hier om een uitgetreden aandeelhouder van een van de beheermaatschappijen, GGN Brabant Beheer. Dat bedrijf staat los van GGN Holding, ik kan daar dus niks over zeggen. Bovendien kan de beheermaatschappij nog in cassatie gaan tegen deze uitspraak.”

Fusie

Dat GGN toch de gevolgen van de zaak kan voelen, heeft te maken met de structuur van het bedrijf dat in 2009 ontstond als een fusie van een groot aantal deurwaarderskantoren. “De oorspronkelijke beheermaatschappijen houden certificaten met een bepaalde waarde in GGN,” verklaart Van Loon. “Als een aandeelhouder uittreedt, biedt hij het certificaat aan de beheermaatschappij aan.”

De beheermaatschappij biedt het certificaat op haar beurt weer aan GGN Holding aan. “En GGN Holding kan pas kopen als we na inkoop blijven voldoen aan de solvabiliteits- en liquiditeitseisen voor de beroepsgroep. We hebben bovendien te maken met de eisen van onze financier. We kunnen niet zomaar uitkeren, ook al hebben we de middelen. We moeten voldoen aan alle ratio’s. Ook daarom is het van belang dat de reorganisatie een succes wordt.”

Van Loon verwacht dat de reorganisatie grotendeels is afgerond in 2018.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven