Hof weigert gemachtigde om taalgebruik

Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft een gemachtigde geweigerd om in een procedure een cliënt bij te staan. Dit vanwege diens beledigende en kwetsende taalgebruik, waarvoor de man al vaker op de vingers is getikt. Volgens het hof dient de weigering een legitiem doel: het waken voor onnodige en ernstige verstoring van de gang van zaken bij rechterlijke procedures.

Delen:

De gemachtigde staat belanghebbenden bij in bezwaar- en beroepsprocedures over de heffing van belastingen, in het bijzonder de personenauto- en motorenbelasting BPM. Ook in andere procedures gebruikte hij beledigende taal over ambtenaren van de Belastingdienst, rechters, rechterlijke colleges en de rechtsstaat. Daarop werd hij al meerdere keren aangesproken.

Stelselmatig grievend

De rechtbank Gelderland weigerde de man in 2019 in een procedure wegens ernstige bezwaren, waarna hij in cassatie ging. Zijn cassatieberoep is door de Hoge Raad verworpen. De Hoge Raad besliste dat een gemachtigde kan worden geweigerd vanwege stelselmatig grievend taalgebruik. De beslissing om een gemachtigde te weigeren komt volgens de Hoge Raad toe aan de rechter die de zaak behandelt. Met deze beslissing ging de Hoge Raad voorbij aan het advies van advocaat-generaal Peter Wattel, die een uitgebreide conclusie schreef over de zaak.

Opnieuw beledigend

In de procedure bij het hof Arnhem-Leeuwarden uitte de gemachtigde zich in zijn processtukken opnieuw meerdere malen beledigend en kwetsend. Voor het hof waren deze uitlatingen de reden om de geplande zitting niet te laten doorgaan en de man te weigeren als gemachtigde in deze procedure.

Bemoeilijken

Voorafgaand aan zijn beslissing had het hof de gemachtigde laten weten dat hij al eerder is aangesproken op zijn taalgebruik en dat hem regelmatig is gevraagd dit aan te passen. Daarbij was hem er ook op gewezen dat zijn uitlatingen een doelmatige behandeling van de beroepszaken ernstig bemoeilijken. Sommige ingediende stukken bevatten zoveel beledigende opmerkingen dat het voor het hof en de wederpartij bijna onmogelijk is kennis te nemen van de voor de beslechting van het geschil relevante stellingen en standpunten, aldus het hof.

Herstelmogelijkheid

Het hof waarschuwde de gemachtigde dat hij zonder nadere waarschuwing of herstelmogelijkheid zou worden geweigerd als hij weer stukken met onbetamelijk taalgebruik zou indienen. Hij kreeg daarbij de kans een versie zonder beledigingen in te sturen. Dat heeft de gemachtigde niet gedaan. Ook zijn cliënt reageerde niet toen het hof hem wees op de beledigende uitlatingen en de mogelijke gevolgen ervan voor zijn procesgang. De gemachtigde liet het hof daarop weten dat zijn kantoorgenote de zaak zou overnemen als hij geweigerd zou worden:

Legitiem doel

Volgens het hof is het weigeren van de gemachtigde niet in strijd met de bepalingen van het Handvest van grondrechten van de EU. Aan de belanghebbende wordt namelijk niet het recht op toegang tot de rechter ontzegd of de mogelijkheid ontnomen zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen, aldus het hof. Hem wordt alleen het recht ontzegd om door deze gemachtigde te worden bijgestaan. Aan de gemachtigde wordt volgens het hof evenmin het recht ontzegd zijn mening te uiten. Hem wordt slechts verweten dat hij zijn opvattingen op onbetamelijke wijze uit, aldus het hof, dat de cliënt van de gemachtigde vier weken de tijd geeft om een andere gemachtigde aan te wijzen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven