INGRIJPENDE VOORSTELLEN VOOR MODERNER BESLAG- EN EXECUTIERECHT

Delen:

Marc van Zanten en Sjef van der Putten. Foto: Vurich

Een groot aantal deskundigen uit de praktijk en de wetenschap hebben in een compendium ingrijpende voorstellen gedaan om het verouderde Nederlandse beslag- en executierecht ingrijpend te moderniseren. De initiatiefnemers van het compendium, Sjef van der Putten (Vurich) en Marc van Zanten (CMS), hebben deze voorstellen op 16 oktober besproken met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De voorstellen van de ruim zeventig hoogleraren, rechters, advocaten en deurwaarders en vertegenwoordigers uit het sociale domein zijn een reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel tot herziening van het beslag en executierecht. Dat is deze zomer in consultatie gegaan.

Volgens de opstellers van het Compendium Beslag- en Executierecht is bij dit wetsvoorstel echter geen sprake van een herziening. Volgens Van der Putten en Van Zanten voorziet het voorstel slechts in aanpassing van een zeer beperkt aantal onderdelen van het beslag- en executierecht en blijven de grote knelpunten bestaan. De uitvoering van het beslag- en executierecht blijft daarmee traag, kostbaar en niet effectief. “Ons compendium staat juist bol van technische wijzigingen en slimme vondsten die ertoe leiden dat de tenuitvoerlegging effectiever kan worden ingericht”, aldus Van der Putten.

Zo stelt het compendium een eenvoudige en goedkope manier voor om bij erkende en niet-betwiste vorderingen een executoriale titel te verkrijgen. “Uiteraard met waarborgen”, aldus Van der Putten, “maar je hoeft dan niet naar de rechter. In 84 procent van de vorderingsprocedures is namelijk geen sprake van een geschil over de vordering; de factuur is gewoon niet betaald.”

Een belangrijk element in de voorstellen in het compendium is een forse versterking van de bevoegdheden en informatiepositie van gerechtsdeurwaarders. Zo moeten deze dezelfde bevoegdheden krijgen als belastingdeurwaarders, gemakkelijker saldogegevens van banken kunnen krijgen en in staat worden gesteld inbeslaggenomen goederen snel via internet of onderhands te verkopen. “Nu doet de gerechtsdeurwaarder zijn werk met een blinddoek om en handboeien aan”, zegt Van der Putten. “Het gevolg is dat vonnissen niet worden nagekomen, dat vermogen wordt onttrokken en dat er veel beslagen worden gelegd die zinloos zijn.” Dat leidt volgens de opstellers tot maatschappelijke schade en tot gebrek aan vertrouwen in het recht.

Volgens de opstellers van het compendium ligt Nederland op het gebied van beslag- en executierecht internationaal achter. Over de landsgrenzen hebben de auteurs ‘schitterende’ voorbeelden gezien van hoe het beter kan. In de Global Code of Enforcement zijn basisprincipes van rechtshandhaving neergelegd en de Europese Commissie voor Efficiëntie in Justitie heeft richtlijnen uitgevaardigd voor een rechtvaardige rechtshandhaving. Deze principes en richtlijnen worden in Nederland volgens de auteurs nog niet voldoende nageleefd.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven