Kamer: haast met aanpak vechtscheiding

Delen:

Beeld bij vechtscheidingDe Tweede Kamer heeft haast met maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen de dupe worden van moeizame echtscheidingen. Dat bleek woensdag 27 januari tijdens een Algemeen Overleg van leden van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie met minister Van der Steur.

Tijdens het debat kwamen verschillende initiatieven van gerechten ter sprake: de bijzondere curator, de regierechter en de gespecialiseerde familierechter. De Kamerleden hoorden tijdens werkbezoeken in het land positieve geluiden over deze initiatieven en zouden graag zien dat deze werkwijzen op korte termijn landelijk worden ingevoerd. Naar schatting 10 tot 15 procent van de echtscheidingen verloopt problematisch, met negatieve gevolgen voor kinderen.

Circa 1 op de 3 huwelijken strandt. De Rechtspraak had in de aanloop naar het overleg met de Kamer een factsheet gestuurd met het aanbod om mee te denken over oplossingen en daarin haar initiatieven genoemd. De minister zei de Kamerleden ‘van harte aan te bevelen dit aanbod aan te nemen’.

Initatieven

Bij de bijzondere curator, een initiatief van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, worden gedragsdeskundigen ingezet die de belangen van kinderen behartigen in vechtscheidingszaken. Zo’n curator geeft het kind een stem, adviseert de rechter over stappen als het kind in de knel zit en probeert ouders ervan te overtuigen hulp te accepteren.
Bij de regierechter, een pilot van de rechtbank Noord-Nederland, wordt samen met gemeenten gewerkt met één rechter per echtscheiding om onnodige escalatie van het conflict te voorkomen.
Bij de rechtbank Rotterdam worden familierechters speciaal opgeleid in conflictdiagnose en interventiemogelijkheden. Elk scheidend gezin krijgt een vaste rechter toegewezen, die alle problemen in onderlinge samenhang kan behandelen.

Financiering

SP-Kamerlid Van Nispen wees de minister erop dat deze initiatieven met financieringsproblemen te kampen hebben. De Rechtspraak krijgt per zaak betaald, en volgens Van Nispen moeten rechters tijd en ruimte hebben om vechtscheidingen in goede banen te kunnen leiden: “Je kunt wel steeds meer aan rechters vragen, maar er moet wel een adequate financiering zijn.” CDA-Kamerlid Keijzer vroeg zich af waarom het allemaal zo lang moet duren en waarom het blijft steken in pilots. Van Wijngaarden (VVD) vroeg de minister het gevoel van urgentie dat in de Kamer leeft, over te brengen aan de Rechtspraak.

Zorgvuldigheid

Minister Van der Steur begrijpt het ongeduld bij de Kamerleden, maar zegt dat er toch eerst echt moet worden gewacht op de evaluatie van de pilots. Voor de bijzondere curator wordt die deze zomer verwacht, voor de regierechter is dat eind 2016. De minister zei ook dat de financiering van dit soort rechtszaken aan de orde zal komen tijdens de prijsonderhandelingen tussen de Raad voor de rechtspraak en de minister die dit jaar worden gevoerd voor de periode 2017-2019.

Reactie vFAS

De Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) vindt dat aan advocaten en mediators nadere specialisatievereisten gesteld moeten worden om vechtscheidingen te voorkomen. “Deze vereisten hebben betrekking op juridische kennis en mediationvaardigheden, waarbij de-escalatie voorop staat,” aldus de vFAS in een verklaring. “Met name bij scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, is het van belang om de ouders zo spoedig mogelijk te begeleiden naar constructieve samenwerking.”

Regiezitting

Ook raadt de vFAS aan om bij procedures waarbij een verplicht ouderschapsplan ontbreekt, een regiezitting te plannen die op korte termijn plaatsvindt. Daarvoor wordt tevens een mogelijk te benoemen bijzondere curator uitgenodigd, zodat ter zitting gesproken kan worden over de oorzaak van het ontbreken van het ouderschapsplan. Dit ook om met behulp van een gekwalificeerde bijzondere curator in een vroegtijdig stadium de positie van de betrokken kinderen te verduidelijken aan de ouders. Indien er geen gezamenlijk besloten ouderschapsplan tot stand komt, rapporteert de bijzondere curator aan de rechtbank.

Op 10 september vroeg de vFAS al aandacht voor vechtscheidingen.

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven