Partnerbijdrage van

Ledenraad KBvG benoemt (nieuwe) bestuursleden

Op donderdag 23 juni 2022 heeft de ledenraad van de KBvG Patrick Plate verkozen tot nieuw bestuurslid van de KBvG. Ook vonden twee herbenoemingen plaats, van Barbara ter Kuile en Oscar Jans.

Delen:

Met het vertrek van Sjef van der Putten op 1 juli aanstaande ontstaat een vacature. Patrick Plate, als gerechtsdeurwaarder verbonden aan gerechtsdeurwaarderskantoor Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders, is per direct benoemd en vult vanaf 1 juli die plek. Patrick motiveerde zijn kandidatuur als volgt:

“In de externe omgeving van de gerechtsdeurwaarder is sprake van een duidelijke sociale beweging: bescherming van de kwetsbare burger en vroegsignalering. De overheid (met name SZW) wil regie houden in wat zij noemt ‘de schuldenketen’ (keten voor derdenbeslag, keten voor schuldhulpverlening en instanties die bij de Rijksincasso betrokken zijn) en wil voorkomen dat een ketenpartner voor zichzelf keuzes maakt die gaan knellen in overkoepelende ketenprocessen. En de overheid maakt daar vaart mee!

Op dat toneel zou de KBvG naar mijn mening meer zichtbaar moeten zijn, want daar schuilen kansen om de positie van de gerechtsdeurwaarder en het bestaansrecht van ons ambt te vergroten. Datzelfde geldt in mijn ogen op het terrein van de ‘i – strategie 2022-2027’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de verwachte toename van internationale Europese uitwisselingen mag de KBvG prominenter acteren en een grotere rol voor de gerechtsdeurwaarder opeisen. Daar wil ik aan bijdragen.”

De KBvG heeft er alle vertrouwen in dat zij met Patrick een ambitieuze en bevlogen teamplayer zullen krijgen in het bestuur en bedankt Sjef van der Putten voor alle inspanningen als bestuurslid en vicevoorzitter.

 

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven