LEGALTECH, zin of onzin?

Delen:

Transform Data International bestaat inmiddels vijf jaar en blijkt met haar nieuwe generatie softwaretoepassingen voor juristen zeer succesvol in binnen- en buitenland. Lees hoe Transform Data International advocatenkantoren, juridische afdelingen en alternatieve juridische dienstverleners procesmatig laat samenwerken, waarbij legal projectmanagement en business partnering centraal staan.

DE VERNIEUWING DIE MOTIVEERDE

De oprichters van Transform Data hadden voor de start al meer dan 15 jaar ervaring met de automatisering van advocatenkantoren opgedaan met het bedrijf Morningstar Systems, het huidige IRIS Nederland. Hun ervaring toont aan dat juristen altijd al document gericht zijn geweest, omdat een document vaak gezien wordt als het eindresultaat. Het is dan ook niet vreemd dat de eerste beweging omtrent automatisering binnen de advocatuur zich richtte op document-, kennis- en dossiermanagement. Transform Data zag al snel de marktontwikkelingen binnen de advocatuur, de behoefte aan kostenreductie bij de juridische afdelingen en de opkomst van alternatieve juridische dienstverleners.

In de huidige, tweede beweging van de automatisering binnen de juridische sector is niet alleen aandacht nodig voor het document. Het denken in integrale processen, het managen van projecten, het beter communiceren met klanten en het bewaken van kwaliteit wordt steeds belangrijker. Transform Data zag dit, in combinatie met de opkomst van cloud computing, als een unieke kans om een nieuwe manier van werken te introduceren op basis van innovatieve technologie voor grote en kleine organisaties. Gebruikersgemak, betaalbaarheid, schaalbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop.

ONDERSTEUNING WERKPROCESSEN

De laatste generatie “legal work management” systemen is gebaseerd op de ontwikkeling van de cloud. Ondanks een inhaalslag is de kennis van IT onder juristen nog beperkt, terwijl de ontwikkelingen in een snel tempo plaatsvinden. De intrede van het buzzword LegalTech helpt daarbij. Belangrijkste items hierbij zijn vaak veiligheid en efficiëncy. Transform Data heeft deze kennis en vult de oude “documentgerichte” werkwijze aan met taken, planningen, rapportages, etc. Dit alles op basis van Office 365. Aparte oplossingen gericht op bijvoorbeeld klantportalen/dealrooms/extranets worden overbodig.

Om de vernieuwende denkwijze van juristen te ondersteunen, heeft Transform Data een oplossing ontwikkeld die het delen van en het samenwerken aan content eenvoudig maakt door volledige integratie van de meest gebruikte content managementsystemen, zoals SharePoint/Office 365, HighQ, iManage Work, OneDrive, Dropbox, etc. E-mails, documenten, kennisbeheer, taken, plannen en status van zaken worden bij elkaar gebracht in één vertrouwde omgeving: Microsoft Outlook. Door één standaard platform te gebruiken, ontstaat er overzicht, controle, kostenreductie en een kortere doorlooptijd. Ook is het mogelijk om zowel online als offline (samen) te werken binnen Outlook. Alle informatie wordt ten alle tijden op een veilige manier intern en extern gedeeld en gebruikers worden zorgvuldig geauthenticeerd en geïdentificeerd. Deze toepassing staat bekend onder de naam Custodian for Legal.

Office 365 vormt de ideale basis voor het delen van en het samenwerken aan content met extern deelnemende partijen, zoals cliënten en onafhankelijke deskundigen. Zo kan voordelig en optimaal geprofiteerd worden van de innovatie die grote spelers als Microsoft, Amazon, etc. bieden. Door legal processen en content management op één krachtig, mainstream platform te baseren, worden legal teams goed voorbereid op de toekomst.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Naast de cloud is er sprake van een andere technologische ontwikkeling, namelijk die van kunstmatige intelligentie. Al staat kunstmatige intelligentie nog in de kinderschoenen, de ontwikkeling gaat snel en de toepasbaarheid neemt toe. Sinds enkele jaren is het mogelijk om juridische werkzaamheden uit te laten voeren door software, waardoor de jurist of paralegal deels overbodig wordt. Transform Data gelooft niet dat kunstmatige intelligentie de jurist volledig gaat  vervangen en bewijst dat het mogelijk is om op basis van een methodiek te bepalen hoe, waar en welke kunstmatige intelligentie toepasbaar is.

Voor de advocatuur biedt Transform Data software aan waarmee nieuwe diensten en verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld. Dit ter vervanging van de pure vorm van werken met het “uurtarief model”.

Aan juridische afdelingen worden “legal tools” aangeboden waarmee overige bedrijfsonderdelen veel efficiënter, sneller en tegen lagere kosten ondersteund kunnen worden, waarbij de mogelijkheid situatie bestaat om een preventief in plaats van een reactief beleid te voeren.

Het belangrijkste platform voor kunstmatige intelligentie is Neota Logic. Dit platform versterkt een breed scala aan juridische en zakelijke procesverbeteringen, zodat efficiëntie verhoogd wordt, fouten geëlimineerd worden en (zelf-)service verbeterd wordt. Voorbeelden hiervan zijn contractgeneratie, risicoanalyses, compliance control tools, etc.

SAMENWERKING STIMULEREN

Het denken in processen en het werken in projecten overstijgt organisaties en is multidisciplinair.

Transform Data wil vooral de samenwerking stimuleren tussen verschillende partijen. Of dat nu is tussen advocatenkantoren en juridische afdelingen of juridische afdelingen met andere bedrijfsonderdelen. Maar zeker ook het verbinden van technologieleveranciers met juristen met als doel nieuwe juridische diensten (virtual law) te realiseren.
Tot slot, de vraag in de titel is eenvoudig te beantwoorden. LegalTech bestaat wat ons betreft niet echt. De focus moet niet liggen op het ontwikkelen van technologie specifiek voor juristen, maar juist om juristen te koppelen aan breed inzetbare en bewezen softwaretechnologie. Dat is waar Transform Data voor staat.

Meer over Transform Data: www.transformdata.eu

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven