Mensenrechtencollege: ‘Pak daklozenprobleem snel aan!’

Delen:

Foto: Depositphotos

Het College voor de Rechten van de Mens sluit zich aan bij de oproep van de Nationale Ombudsman, Kinderombudsman en regionale en gemeentelijke ombudsmannen aan het kabinet om snel maatregelen te nemen tegen het daklozenprobleem, dat in tien jaar explosief is gestegen. Dakloosheid is volgens het College niet alleen een van de ernstigste schendingen van het recht op huisvesting, maar heeft ook invloed op andere rechten, zoals het recht op privacy, onderwijs en toegang tot goede zorg. Ook kinderrechten worden vaak geschonden.

Sinds de eerste schatting in 2009 is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen gegroeid van bijna 18.000 naar ruim 39.000 in 2018, berekende het CBS, al is het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar en daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond is in deze periode zelfs verdrievoudigd. Het merendeel (84 procent) van de daklozen is man, maar steeds vaker gaat het ook om jongeren en gezinnen.

De forse toename is opmerkelijk, omdat de overheid verschillende plannen heeft gesmeed om de groei van het aantal daklozen te verminderen, zoals met de Meerjarenagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en het Actieplan Dak- en Thuisloze Jongeren.

Schaamte

“Inmiddels zijn we vele actieprogramma’s, brandbrieven, debatten en Kamervragen verder, maar het aantal daklozen blijft stijgen, net als de wachtlijsten voor opvang”, aldus Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. “Met schaamte en aanvullende plannen vanuit het kabinet lossen we voor nu het acute huisvestings- en dakloosheidsprobleem niet op. De toegang tot de maatschappelijke opvang in met name grote steden zit potdicht, kinderen worden gescheiden van hun ouders omdat er geen opvangplekken voor gezinnen meer zijn en uitstroom naar sociale huurwoningen is zo goed als onmogelijk.”

Knellende wetgeving

De ombudsvoorzieningen constateren dat veel gemeenten vaak welwillend zijn en doen wat zij kunnen, maar dat de oplossing hen “boven het hoofd is gegroeid”. Van gemeenten mogen creatieve, onorthodoxe maatregelen worden verwacht om noodoplossingen te creëren, maar die oplossingen moeten wel mogelijk zijn, vinden zij. Het wordt volgens hen daarom echt tijd om ook op rijksniveau verantwoordelijkheid te nemen.” Gepleit wordt onder meer voor het (tijdelijk) buiten toepassing stellen van knellende wetgeving.

Schending van rechten

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is er onder meer aandacht en concrete actie nodig voor ‘zelfredzame daklozen’. Deze dak- en thuislozen hebben geen psychische of verslavingsproblematiek en krijgen vaak geen toegang tot maatschappelijke opvang of andere hulpverlening. Ook wil het College snel maatregelen voor de problemen rond de beperkte toegang tot de vrouwenopvang, die ertoe leidt dat kwetsbare vrouwen en hun kinderen op straat belanden.

Integrale aanpak

Het College benadrukt dat de maatregelen deel moeten uitmaken van een integrale aanpak, gericht op de rechten van dak- en thuislozen. “Dakloosheid is primair een schending van het recht op huisvesting, maar waar nodig moet er ook aandacht zijn voor problematische schulden, het voorkomen van huisuitzettingen en het aanpakken van zorg- en verslavingsproblematiek. Samenwerking tussen verschillende onderdelen van de overheid en commitment van meerdere ministeries is daarom nodig om de problemen van dak- en thuislozen integraal op te lossen.”

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven