Minder gegronde klachten tegen advocaten

Delen:

Foto Shutterstock

In 2016 hebben de tuchtrechters 290 klachten over advocaten gegrond verklaard, tegen 345 in het jaar ervoor. De tuchtrechter kreeg in totaal ook minder klachten binnen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van het Hof van Discipline en de Raden van Discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur.

Minder gegronde klachten

Het totaal aantal bij de raden binnengekomen klachten daalde met zeven procent: van 1078 naar 998. De raden deden 1038 zaken af in 2016. Zij gaven daarbij 856 tuchtrechtelijke oordelen: 66 procent ongegrond of niet-ontvankelijk,  vier procent gegrond zonder maatregel, veertien procent  waarschuwing, negen procent berisping, twee procent voorwaardelijke schorsing, twee procent onvoorwaardelijke schorsing, twee procent schrapping.  De raden legden vijf geldboetes op, minder dan 1 procent van het totaal aantal tuchtrechtelijke oordelen.

Schrappingen en spoedschorsingen

Elf advocaten zijn in 2016 onherroepelijk geschrapt van het tableau. Zij mogen het  beroep van advocaat niet meer uitoefenen. Vorig jaar waren dat er zes. Het zijn er ook wel eens meer geweest, het verschilt nogal per jaar. De raden legden in 2016 twee spoedschorsingen op en net als vorig verslagjaar vijf schorsingen voor onbepaalde tijd. Die gaan direct in, ook al gaat  de advocaat  in hoger beroep.

Hoger beroep

Bij het Hof van Discipline daalde de instroom met veertien procent van 393 naar 337 zaken. Dat is een logisch gevolg van de daling vorig jaar bij de Raden van Discipline.  Van de 243 beslissingen die het hof in hoger beroep gaf, bevatten er 134 een bekrachtiging en 76 een (gehele of gedeeltelijke) vernietiging van een uitspraak van een Raad van Discipline. De overige hogerberoepszaken eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking.

Wat is de oorzaak van het dalende aantal klachten? “Te hopen valt natuurlijk dat de advocaten simpelweg beter presteerden,” zo is te lezen in het voorwoord bij het jaarverslag. Dat er minder klachten gegrond zijn verklaard, wijst in die richting. Ook is goed mogelijk dat veel klachten niet meer bij de tuchtrechter belanden omdat zij eerder al zijn opgelost door de eigen klachtenfunctionaris, die elke advocaat sinds 2015 moet hebben.

Actievere tuchtrechter

Wat betreft declaratiegeschillen lijkt het doel van de wetgever níet helemaal bereikt. De zogenaamde WTBZ begrotingsprocedure is in 2015 afgeschaft. Hebben de cliënt en de advocaat nu ruzie over de rekening en helpt de kantoorklachtenregeling niet, dan kunnen ze naar een geschilleninstantie of de civiele rechter. Bij de Geschillencommissie advocatuur is echter maar een minderheid van de advocaten(kantoren) aangesloten en de civiele rechter is vaak te duur en tijdrovend. Het is misschien niet toevallig dat de tuchtrechter klachten over declaraties steeds actiever lijkt te onderzoeken en toetsen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven