Partnerbijdrage van

Nieuwe kennisdossiers: praktische oplossingen voor sociale thema’s

Om hun werk goed uit te voeren, hebben gerechtsdeurwaarders kennis nodig van veel verschillende (maatschappelijke) onderwerpen. De KBvG brengt daarom regelmatig kennisdossiers uit, gericht op sociale thema’s uit de dagelijkse praktijk. Deze maand verschenen onder meer de dossiers Suïcidepreventie en Hulpkaart.

Delen:

Nieuwe kennisdossiers- praktische oplossingen voor sociale thema’s

Suïcidepreventie

Er bestaan duidelijke aanwijzingen die wijzen op een verband tussen suïcide en financiële problemen. Gerechtsdeurwaarders kunnen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden dan ook te maken krijgen met mensen die het leven niet meer zien zitten. Door alert te zijn op signalen en waar nodig hulp in te schakelen, kunnen gerechtsdeurwaarders een waardevolle bijdrage leveren aan suïcidepreventie. Met het dossier Suïcidepreventie geeft de KBvG hiervoor een aantal praktische handvaten.

Hulpkaart

Onder mensen met problematische schulden bevinden zich vaker personen met een (verstandelijke) beperking of die om een andere reden kwetsbaar zijn. In situaties waarin zij het moeilijk vinden om zich te uiten, biedt de Hulpkaart een oplossing. Op dit kleine, opvouwbaar kaartje staan concrete aanwijzingen zodat de gerechtsdeurwaarder deze personen beter begrijpt en effectievere gesprekken kan voeren. Het dossier Hulpkaart beschrijft hoe het werkt en geeft praktische tips voor de toepassing.

Kennisdeling

Hoewel de kennisdossiers van de KBvG in eerste instantie bedoeld zijn voor de leden, dus gerechtsdeurwaarders, kunnen ook andere partijen in het schuldendomein er vaak hun voordeel mee doen. Dat geldt ook voor de dossiers over suïcidepreventie en de Hulpkaart.

KBvG-voorzitter Michael Brouwer bracht deze dossiers onlangs onder de aandacht bij Divosa, de vereniging van gemeentelijk leidinggevenden in het sociaal domein. Voorzitter Erik Dannenberg reageerde enthousiast. “Schuldenproblematiek is voor onze leden een belangrijk aandachtsgebied. Een van de uitdagingen is om op de juiste manier om te gaan met mensen met schulden. Gerechtsdeurwaarders hebben op dit vlak veel praktijkervaring: het is goed dat zij hun kennis delen, ook buiten de beroepsgroep.”

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven