Notarissen passeren minder huwelijkse voorwaarden

Delen:

Foto: Pexels

Het aantal akten dat in het eerste kwartaal van 2018 bij het Centraal Testamentenregister is ingeschreven, is bijna tienduizend lager dan in het laatste kwartaal van 2017: dat ging van ruim 82 duizend naar ruim 72 duizend. Het aantal huwelijkse voorwaarden daalde het hardst, van 722 naar 557. Verder is het model levenstestament vernieuwd en uitgebreid.

Dat het aantal huwelijkse voorwaarden fors is gedaald, komt volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie door de inwerkingtreding van de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 trouwen stellen standaard zonder gemeenschap van goederen. Hiervoor trouwde men standaard in gemeenschap van goederen en wie anders wilde, maakte huwelijkse voorwaarden op. Dat blijkt nu minder nodig: in het eerste kwartaal van 2018 zijn 30 procent minder huwelijkse voorwaarden gepasseerd dan dezelfde periode vorig jaar. De cijfers staan in een factsheet dat de KNB heeft opgesteld.

Het aantal levenstestamenten groeit gestaag. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 34.246 levenstestamenten geregistreerd, een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2014 werden nog 9864 levenstestamenten ingeschreven. De meeste levenstestamenten worden ingeschreven uit de provincie Noord-Brabant, de minste uit Flevoland. Het aantal levenstestamenten dat vanuit Zeeland wordt ingeschreven, neemt met ruim 45 procent het meest toe.

Het levenstestament zelf zit in een nieuw jasje. De commissie levenstestament van de KNB heeft het model levenstestament uitgebreid door daarin ervaringen en wensen uit de praktijk te verwerken. De belangrijkste uitbreiding is het toezicht, wat maatschappelijke partijen belangrijk vinden omdat zo financieel misbruik kan wordt voorkomen. Met name het toezicht tijdens de uitvoering van het levenstestament is in het nieuwe model meer uitgewerkt. Daarnaast hebben zowel de taak als de bevoegdheden van de toezichthouder bijzondere aandacht gekregen. De toezichthouder krijgt een volmacht waarmee hij in staat wordt gesteld zijn taak en de daarbij behorende bevoegdheden uit te voeren.

Tot slot zijn verschillende opties voor een geschillenregeling opgenomen waarmee verschillen van inzicht tussen gevolmachtigde en toezichthouder kunnen worden opgelost. Wel blijft het de keuze van de volmachtgever in welke mate hij toezicht wenst en hoe hij dat gestalte wil geven. Notarissen en kandidaat-notarissen adviseren hun cliënten over de mogelijkheden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven