Juridisch nieuws

NOvA: Advocaten misbruiken niet massaal procesrecht

Foto: Shutterstock

De NOvA verzet zich tegen het beeld dat advocaten massaal misbruik maken van het procesrecht, bijvoorbeeld middels het instrument wraking of het neerleggen van de verdediging. Dat schrijft algemeen deken Bart van Tongeren in een brief aan Gerrit van der Burg en Frits Bakker.

De Orde reageert hiermee op een (niet-openbaar gemaakte) brief van Van der Burg en Bakker aan minister Sander Dekker van rechtsbescherming op 11 juli. ‘Het wekt de nodige verbazing dat dit, zonder echt inhoudelijke onderbouwing, door de voorzitters van de Raad voor de Rechtspraak en het College van Procureurs-Generaal wordt gesteld’

Volgens de NOvA stellen de twee dat ‘relatief een grote hoeveelheid wrakingsverzoeken lichtvaardig wordt ingediend of met onvoldoende kennis van de eisen die aan wraking worden gesteld.’ Dat zou zorgen voor vertraging in de behandeling van zaken en daarom doen zij voorstellen voor een wetswijziging om wraking moeilijker te maken. Volgens de Raad en het College biedt de huidige wrakingsprocedure ‘(te) weinig ruimte om bij voorbaat kansloze wrakingsverzoeken vereenvoudigd te kunnen afdoen en misbruik van procesrecht tegen te gaan.’

‘Dat een aanzienlijk percentage van de verzoeken wordt afgewezen, betekent niet dat al die verzoeken op voorhand volstrekt kansloos waren,’ schrijft Van Tongeren in zijn reactie. ‘Die conclusie is veel te kort door de bocht. Daarnaast blijft het aantal wrakingsprocedures sinds jaren stabiel, zo blijkt uit de in de brief aangehaalde cijfers.’ Het is daarom onduidelijk wat de aanleiding voor de brief is. Van Tongeren: ‘Jammer dat uit de brief ook niet blijkt hoe vaak er in strafzaken wordt gewraakt én of dit is onderzocht.’

Ook de suggestie dat advocaten alleen nog de verdediging zouden moeten kunnen neerleggen na voorafgaande toestemming van deken is onbegrijpelijk, aldus Van Tongeren: ‘Dit is direct in strijd met de wettelijke kernwaarde onafhankelijkheid, zoals neergelegd in artikel 10a van de Advocatenwet.’

De NOvA heeft in haar reactie op de brief gesteld met spoed in gesprek te willen met beide voorzitters. Daarbij heeft de NOvA het graag ook over andere belangrijke factoren die in de praktijk van de civiele- en strafrechtspleging voor grote vertragingen zorgen, maar die nu onderbelicht blijven.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Druk hier – TravelEssence (Rectangle)