Juridisch nieuws

NOvA: ’Enorme aantal wetswijzigingen schaadt samenhang’

Foto: Depositphotos

De samenhang en de kwaliteit van het strafprocesrecht lijdt onder het enorme aantal wetswijzigingen en -voorstellen van de afgelopen tijd. Dat staat in een advies dat de NOvA dinsdag heeft uitgebracht over de boeken 3 tot en met 6 van het vernieuwde Wetboek van Strafvordering.

De NOvA maakt zich zorgen over de enorme hoeveelheid adviesaanvragen op het terrein van het strafprocesrecht die de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd. ‘Naast de vele voorstellen in het kader van het moderniseringstraject, die voortdurend onderhevig zijn aan wijziging en/of aanvulling, werden tegelijkertijd ook voorstellen uit het regeerakkoord in consultatie gegeven.’
Daarbij ging het volgens de NOvA om ingrijpende voorstellen zoals een verschijningsplicht voor verdachten ter zitting of de wijziging van de VI-regeling. ‘Toch was er vaak maar weinig tijd voor advisering. De minister wil deze voorstellen kennelijk snel en vooruitlopend op het nieuwe wetboek laten behandelen.’

Onderlinge samenhang

Dit alles zou de onderlinge samenhang en de kwaliteit van wetgeving en de advisering daarover niet ten goede komen, waarschuwt de NOvA. ‘Net als de Raad voor de Rechtspraak vraagt de NOvA om de mogelijkheid van het geven van het geven van een ‘eindoordeel’ als alle voorstellen gereed zijn. Zo’n eindadvies zit nu niet in de planning, maar zou er wel moeten komen.’
De NOvA meent ‘dat belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een evenwichtig wetboek, maar dat de balans tussen het opsporingsbelang enerzijds en een adequaat niveau van rechtsbescherming anderzijds helaas niet is bereikt.’
In het advies worden concrete suggesties gedaan dat te verbeteren. Ook vermeldt het advies enkele positieve aspecten aan het nieuwe wetboek, zoals de mogelijkheid dat door politie of justitie gemaakte fouten in het strafproces kunnen worden gesanctioneerd.

Financiële krapte

De NOvA vraagt bovendien aandacht voor de financiële krapte in de praktijk van de strafrechtspleging, in het bijzonder in de gefinancierde rechtsbijstand waar inmiddels grote tekorten zijn ontstaan. ‘Tot op heden is er geen zicht op zelfs maar een begin van de investeringen die nodig zijn om deze ontwikkeling te keren.’ De NOvA waarschuwt dat invoering van het nieuwe wetboek op deze manier onverantwoord is en wil daarover graag met het ministerie in gesprek.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures