‘Overstap Zuidas naar tbs-wereld niet zo groot’

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het zal menigeen hebben verbaasd: Frederieke Leeflang, tussen 2011 en 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van Dentons Boekel wordt de nieuwe algemeen voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Een Zuidasser tussen gedetineerden en tbs’ers?

Het wat geen vooropgezet plan om na haar Dentons Boekel-periode, waar ze nog steeds special advisor is, voorzitter te worden van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. “Het kwam op m’n pad”, zegt ze. Bij Koninklijk Besluit wordt zij per 15 september benoemd, als opvolger van Leo de Wit.

Frederieke Leeflang werkt sinds 1994 in verschillende functies bij advocatenkantoor Dentons Boekel en werd in 2002 partner. Na haar voorzitterschap van de Raad van Bestuur werd ze voorzitter van het Audit Advisory Committee van de Algemene Rekenkamer, voorzitter van de Raad van Advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), lid van de Raad van Commissarissen van ABN-AMRO en lid van de Raad van Toezicht van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).

En nu dus ook voorzitter van de RSJ. “Een organisatie met veel impact”, zegt Leeflang. “Ik had al verantwoordelijkheid genomen voor een grote kennisorganisatie, de RSJ denkt dat ik dit ook goed kan.”

Binnen de RSJ gaat Leeflang zelf geen rechtspraak doen (de RSJ is een hogerberoepsinstantie voor gedetineerden die het niet eens zijn met beslissingen van gevangenisdirecteuren). Inhoudelijk is ze meer verbonden met de adviestak van de RSJ. “We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van VWS. Daarvoor moet je het bestuurlijk-politieke sentiment kunnen aanvoelen en de impact van de adviezen kunnen inschatten. En je moet weten waarover je moet adviseren. Daarvoor moet je de juiste signalen kunnen opvangen.”

Bij Dentons Boekel hield Leeflang zich vooral bezig met het (internationale) mededingingsrecht – nu dus ook met het strafrecht. “Lijkt opmerkelijk, maar er is overlap. Bij het mededingingsrecht is ook sprake van administratieve en civiele handhaving. Het gaat daarbij ook om fundamentele rechten, om het EVRM – en dat geldt ook voor gedetineerden en tbs’ers. Het mededingingsrecht gaat óók over vervolging en sancties.”

Leeflang verwacht dat haar nieuwe baan twee dagen in de week kost. Het is een bezoldigde functie. “Maar minder goed dan in de advocatuur.”

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top